ISO 9001 standardı Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 22000 standardı ise Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 9001 standardı, bütün kalite sistemlerinin temeli niteliğindedir ve çok geniş bir yelpazede, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyüklü küçüklü çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından uygulanabilir. Oysa zaman içinde, çeşitli sektörlerde, faaliyet alanlarına bağlı olarak, daha farklı standartlara da ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin tercüme işleri yapan bürolar veya firmalar için bir kalite standardı olarak, EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı geliştirilmiştir. İlaç, gıda, kozmetik ve tıbbi aletler gibi insan sağlığını etkileyen ürünleri üreten firmalar için bir kalite standardı olarak, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standardı geliştirilmiştir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar için bir kalite standardı olarak, BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi standardı geliştirilmiştir.

Bu sayılanlar dışında, Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standardı, HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi standardı, Helal Gıda Standartları, ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemi standardı gibi, firmaların faaliyet alanlarına özgü daha birçok standart bulunmaktadır.

Bunlar arasında yine gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve tedarik zinciri üzerindeki firmalar için bir kalite standardı olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı da bulunmaktadır.

Sayılan bütün bu standartların temeli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 9001 standardı, bir kuruluşun uygun ürün tasarımı ve üretimi bakımından yeterli olduğunu göstermek için kullanılan kalite koşullarını kapsamaktadır. Bu koşullar mal veya hizmet üretiminin tasarımı çalışmalarından başlayarak satış sonrası servis hizmetlerine kadar bütün süreçlerde uygunsuzlukların önlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yöneliktir.

Bu yaklaşım ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Kalite yönetim sistemi
  • Yönetim sorumluluğu
  • Kaynak yönetimi
  • Ürün gerçekleştirme
  • Ölçme, analiz ve iyileştirme

Buna karşılık ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, gıda üretiminin sağlıklı ve güvenli olması açısından, üretim için gerekli hammaddelerin seçilmesi, kullanılacak katkı maddeleri ve yardımcı diğer maddelerin alınması, paketleme malzemelerinin seçimi ve kullanımı, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve işletmeye kabulü, ürünün stoklanması ve dağıtılması ile ilgili çok sayıda standart içermektedir.

Bu yaklaşım ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standart kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

·         Yönetim sorumluluğu

·         Kaynak yönetimi

·         Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme

·         Gıda güvenliği yönetim sisteminin tamamlanması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

Görüldüğü gibi kapsam maddeleri hemen hemen aynı başlıkları taşımaktadır. Sadece ISO 22000 standardı, gıda üretimine yönelik özel standartları kapsamaktadır.

ISO 9001:2015 Belgesi ile ISO 22000 Belgesi arasında hangi farkların bulunduğu konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz.