Şirketler, bir mal veya hizmet üretmek, bunların satış ve pazarlamasını yapmak, bu şekilde para kazanmak için faaliyet gösterirler. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için de organizasyon yapıları içinde çeşitli üniteler kurarlar. Şirketler için, bu ünitelere gereken insan kaynağını sağlamak, bu kaynağın eksikliklerini gidermek, yeri geldiğinde eğitim çalışmaları programlamak, çalışanların organizasyon içindeki konumlarını tanımlamak, görev tanımlarını hazırlamak ve performans değerlendirme çalışmalarını yapmak, çok yönlü ve zahmetli bir faaliyettir. Ancak nitelikli insan gücü, şirketin kalite hedeflerine ulaşmasında ve kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanmasında çok önemlidir.

Bir şirketin insan gücü olan elemanların işe alım faaliyetelri, insan kaynakları yönetimi açısından en önemli sorumluluktur. İnsan kaynakları yönetiminde, doğru elemanları doğru işe yerleştirmek önemlidir. İşe alınan elemanlar önce bir oryantasyon eğitiminden geçirilir ve şirket kültürü ve politikaları yeni elemanlara aktarılır. Bundan sonra ise eğitim faaliyetleri hiç bitmeyecek bir faaliyet olarak devam eder. Çalışanların yeteneklerini ve beceri seviyelerini geliştirmek, kişisel ve mesleki eğitimlerini tamamlamak, onların aynı zamanda başka ünitelerde değerlendirilmesi açısından da önemlidir. İnsan kaynağının doğru yönetilmesi, şirket içindeki yeteneklerin doğru yönlendirilmesini gerektirir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulandığı şirketlerde genel olarak ünitelerin insan kaynağı ihtiyaçları, insan kaynakları ünitesi tarafından gerçekleştirilen iş ölçüm ve performans değerlendirme çalışmaları ile ortaya çıkar. Bu çalışmalar sırasında gerek artan iş yüküne bağlı olarak, gerekse kötü performans gösteren çalışanların yerine yeni elemanlar alınması amacı ile insan kaynağı eksiğinin giderilmesi gerekir.

Bunun dışında şirket içinde gerçekleştirilen yönetimin gözden geçirme toplantıları veya düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları sırasında da insan kaynağı ihtiyacı tespit edilebilir. Müşterlere kalite standartlarında mal üretmek ve hizmet vermek için şirketler kaliteli ve nitelikli elemanlar çalıştırmak zorundadır. Şirketler elemanların iş performansını yükseltmek ve çalışmalarını teşvik etmek için gerekli önlemleri almak zorundadır. İyi motive olmuş, eğitim ihtiyaçları tamamlanmış ve çağdaş çalışma ortamlarına sahip elemanlar şirketin verimliliği açısından önemlidir.

Bir şirketin insan kaynağı konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç olabilir. Böyle durumlarda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi çalışanlarına müracaat etmekte tereddüt duymamalısınız.