ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altıncı maddesi izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü başlığını taşımaktadır.

Şirketler, gerçekleştirdikleri izleme ve ölçme sonuçlarının güvenilir olmasını sağlamak için bu işte kullandıkları araçların kalibrasyon ve doğrulama işlemlerini yapmak zorundadırlar. Ayrıca bu cihazların taşınması ve kullanılmadığı dönemlerde saklanması sırasında, izleme ve ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak durumları önlemek açısından gerekli önlemler de alınmak zorundadır.

Şirketler, taahhüt ettikleri izleme ve ölçme işlemlerini yapmak için ve ürünlerin tespit edilen koşullara uygunluğunu kanıtlamak için, kullanacakları izleme ve ölçme aralarının hangileri olduğunu belirlemek zorundadır.

Bunun dışında her durumda geçerli sonuçlar elde edebilmek için, izleme ve ölçme cihazları belirli aralıklarla veya kullanımdan önce, ulusal ve uluslararası ölçme standartlarına uygun şekilde kalibre ettirmeli ya da doğrulanmalıdır. Şirketler, ölçme sonuçlarını geçersiz kılacak şekilde bu cihazların ayarsız olmalarını önlemek ve bundan kaçınmak durumundadır. Özellikle bu cihazlar, taşınması, bakım işlemlerinin yapılması ya da saklanması sırasında, hasar ve bozulmalara karşı koruma altında olmalıdır. Ayrıca mümkün olduğunca toz, nem ve aşırı düşük veya yüksek sıcaklıktan uzak tutulmalıdır.

Şirket içinde, ürün ve hizmet kalitelerini etkileyen bütün ölçüm cihazları, ISO 9001 kalite yönetim temsilcisi tarafından hazırlanacak ölçüm cihazları kalibrasyon takip listesine kayıt edilmek zorundadır. Bu listede ürün kalitesini etkilemeyen ve kalibrasyon dışında bırakılan cihazlar da gösterilmektedir.

Kalibrasyon aralıkları, izleme ve ölçüm araçlarının tipi, çalışma koşulları ve konumu dikkate alınarak tespit edilmelidir. Beklenen hassasiyetin elde edilememesi durumunda, kalibrasyon aralıkları kısaltılabilir.

Kalibre aralığı sınırları içinde olmasına rağmen, ölçüm cihazlarının ölçüm sonuçlarından şüphe edilirse ya da ölçüm cihazı uygun koşullarda saklanmamışsa, cihaz yeniden kalibre ettirilmelidir. Bu ölçüm cihazları hiçbir şekilde şirket çalışanları tarafından ayar edilmemelidir. Durum ilgili firmaya bildirilerek doğrulama işlemi talep edilmelidir.

İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.