Bugünün ağır rekabet koşulları ve sanayi, teknoloji ve her alandaki hızlı gelişmeler firmaları da kıyasıya bir yarışın içine sokmuştur. Böylesine zor bir yarışta ayakta kalabilmek için, firmalar ürettikleri mal ve hizmetlerde hep rakiplerinin bir adım önünde olmak zorundadırlar. Bunu da müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üreterek, hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçerek sağlamak zorundadırlar. Bunu elde etmek ancak, firmaların daha araştırma geliştirme faaliyetlerinden başlayarak, tasarım çalışmaları, hammade girişi, üretim, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar, bir dizi süreci kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmaları ve uygulamaları ile mümkün olacaktır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO, International Organization for Standardization) isimli kuruluş, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardını bu amaçla hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. 1987 yılında ilk yayınlandığı tarihten sonra her sektördeki ve her büyüklükteki kuruluş, bu standarda ilgi göstermiş ve ISO 9001 standardı çok sayıda kuruluş tarafından ilgi gören uluslararası bir satandart haline gelmiştir.

Genellikle beş yılda bir güncellemeler yapılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001 standardı olarak yayınlanmıştır.

Aslında Kalite Yönetim Sistemi standardı, bu sistemi uygulayan kuruluşların kalite ile ilgili sorunlarını çözmez. Bu standart, kaliteli bir mal veya hizmet üretimi için ne yapılması gerektiğini, hangi standartların gerekli olduğunu ve nasıl uygulanacağını açıklar. ISO 9001 standardı, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi uygulaması için gereken minimum koşulları belirtir.

İşletmelerinde ISO 9001 standardını kuran ve yöneten kuruluşlar, bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak gerekli denetimlerden geçerler ve hak ettikleri takdirde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alabilirler.

BU kuruluşlar, sistemin belgesini de aldıklarında, bundan elbette sayısız yarar elde edeceklerdir. Ancak sistemi kurmak ve belgeyi almakla, bundan sonra hiç sorun yaşanmamasını beklemek akılcı bir davranış değildir. Önemli olan sistemin sürekliliğini sağlamak ve olası sorunları birer iyileştirme fırsatı olarak görmektir.

Şimdi gelelim ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmanın, bir kuruluşa neler katacağı konusuna.

  • Müşteri beklentileri ön planda tutulduğu için yeni ve daha iyi ürün tasarımı sağlanır.
  • Süreçler kontrol altında olduğu için, mal veya hizmet üretiminde olabilecek hata oranları düşer.
  • Müşteri şikayetleri azalır ve müşteri memnuniyeti yükselir.
  • Müşteriye önem verildiği için müşterilerin kuruluşa bağlılığı artar.
  • İşlem maliyetleri düşer, bu paralelde verimlilik yükselir.
  • Tanımlanan süreçlere ve hazırlanan prosedürlerlere uygun faaliyet gösterileceği için, daha az sorun yaşanır ve olası sorunlar daha hızlı çözümlenir.
  • Yönetici kademelerin daha hızlı ve doğru karar vermeleri sağlanır.
  • Çalışanların motivasyonu artar.
  • Kuruluşun piyasadaki imajı güçlenir ve rekabet gücü artar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin bir kuruluşa kazandırdıkları konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.