ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamasında sistemin etkin olarak işletilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının yerinde ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için, şirketin gerekli bütün kaynakları tespit etmiş ve bunları sağlamış olması gerekir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak, bu sistemin sürekliliğini sağlamak, bunun için de sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve kaliteli olarak sağlamak ve müşteri memnuniyeti yaratmak için, başta iş gücü kaynağı olmak üzere ve bütün teknolojik altyapı ve çalışma ortamları dahil olmak üzere her türlü insani, maddi ve finansal kaynağın sağlanmış olması gerekmektedir.

Bu kaynakların başında da insan gücü gelmektedir. Mal veya hizmet üreten firmalar için yeterli sayıda, yetkinlikte, deneyim ve eğitime sahip insan gücü olmadan, üretim faaliyetlerinin beklenen seviyede olmasına imkan yoktur. Bütün şirketler, insan kaynaklarının, uygun eğitim almış, bilinçli, beceri ve deneyime sahip olmasına önem vermektedir. Şirkete alınacak personel, görev yapacağı pozisyonun gerektirdiği nitelik, bilgi ve deneyime sahip olmak zorundadır. Bu açıdan çalışanlardan işlerini doğru yapmaları beklenmektedir. Bunun için de önceden, sahip olmaları gereken yeterlilikler tespit edilmiş olmalıdır. Bu kapsamda belli dönemlerde yapılacak çalışmalar ile çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ve giderilmeye çalışılmalıdır. Yapılacak eğitim planlaması ile hem çalışanların beceri ve kapasiteleri yükselecek hem de şirketin verimliliği artacaktır. Çalışanların nitelikleri ve yeterlilikleri doğrudan üretilen mal veya hizmetin kalitesini etkilemektedir.

Bu arada planlanan ve uygulanan eğitim çalışmalarının kayıtları tutulmak ve çalışanların eğitim, öğrenim, deneyim ve beceri durumları özlük dosyalarına işlenmek zorundadır. Ayrıca verilen eğitimlerin ne kadar etkin olduğu da değerlendirilmelidir.

Şirkette görev yapan herkes, faaliyet alanlarına giren konularda yenilikleri takip etmek ve değişikliklere uyum sağlamak zorundadır.

Bir şirket için diğer önemli kaynaklar altyapı ve çalışma ortamlarıdır. Müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak uygun ve kaliteli mal veya hizmet üretmek için, ofis binası, üretim tesisleri, çalışma ortamları, yardımcı tesisler, üretimde kullanılacak teçhizat ve diğer destek hizmetlerin ayrıntılı olarak tanımlanmış ve temin edilmiş olması gerekir. Ayrıca bu sayılanların düzenli bakımlarının yapılıyor olması gerekir.

Kaynak yönetimi konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç olabilir. Böyle durumlarda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi çalışanlarına müracaat etmekte tereddüt duymamalısınız.