ISO 9000 serisi standartlar içinde uygunluk değerlendirmesi amacı ile kullanılan ve belge düzenlenen tek standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. Her büyüklükte ve her sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için uygulanabilir özellikte olan ISO 9001 standardı aynı zamanda başta ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere çok sayıda yönetim sisteminin standartlarına da temel oluşturmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi prensipleri şunlardır:

 • Müşteri odaklı olmak. Müşterilerin bugünkü gereksinimleri yanında gelecekte olabilecek gereksinimleri de iyi anlaşılmalıdır.
 • Liderlik yapmak. Çalışanları motive etmek ve kuruluşun hedeflere ulaşmasını sağlamak liderlere düşmektedir.
 • Çalışanların katılımını sağlamak. Çalışanların verimli olabilmeleri, yeteneklerinden en fazla yararlanabilmeye bağlıdır.
 • Süreç yaklaşımını kurmak. Süreçler belirlenir ve dokümante edilirse, kaynaklar ve faaliyetler daha doğru yönetilir.
 • Yönetimde sistem yaklaşımını kurmak. Birbirleri ile ilgili süreçler, bir sistem içinde ele alınmalıdır.
 • Sürekli iyileştirme sağlamak. Kalite sistemlerinin en temel özelliği sürekli iyileştirme içinde olabilmektir.
 • Karar vermede gerçekçi yaklaşmak. Doğru ve etkin karar vermek için, bütün faaliyetlerin verilerini kullanmak ve iyi analiz etmek gerekmektedir.
 • Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri kurmak. Taraflar karşılıklı bir çıkar ilişkisi içindedir ve birbirlerine artı değer yaratmak zorundadır.

ISO 9001 standardının yapısı şu şekildedir:

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standart ve dokümanlar
 3. Terim ve tanımlar
 4. Kalite Yönetim Sistemi
 5. Yönetim sorumluluğu
 6. Kaynak yönetimi
 7. Ürün gerçekleştirme
 8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

Buradaki ilk üç madde dışındaki maddeler zorunludur.

Kalite Yönetim Sistemi standardının dördüncü maddesi olan Kalite Yönetim Sistemi, tüm sistem için genel koşulları ve dokümantasyon gereksinimlerini açıklamaktadır ve yukarıda açıklanan kalite yönetim prensiplerinden şu üçüne vurgu yapmaktadır:

 • Yönetimde sistem yaklaşımı
 • Proses yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme

Yönetim sorumluluğu başlıklı beşinci maddede, yönetim taahhütü, müşteri odaklılık, kalite politikası, kalite hedefleri, kalite yönetim sisteminin planlanması, sorumluluk, yetki ve iletişim ve yönetimin gözden geçirmesi konuları ele alınmıştır.

Kaynak yönetimi başlıklı altıncı maddede, kaynak tedariki, insan kaynakları, altyapı ve iş ortamı konuları ele alınmıştır.

Ürün gerçekleştirme başlıklı yedinci maddede, ürün gerçekleştirme planlaması, müşteri ile ilişkili süreçler, satın alma, üretim ve servis işlemleri ve ölçme ve gözetim cihazlarının kontrolü konuları ele alınmıştır.

Ölçme, analiz ve iyileştirme başlıklı sekizinci maddede, genel koşullar, izleme ve ölçme, müşteri memnuniyeti, iç tetkikler, uygun olmayan ürünlerin kontrolü, veri analizi, sürekli iyileştirme, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet konuları ele alınmıştır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim çalışmaları hizmetlerini sunan bir kuruluştur. ISO 9001:2015 standart revizyonu konusunda detaylı bilgi almak isteniyorsa, en kısa sürede TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelinmelidir. Deneyimli yönetici ve çalışanları ile TÜRCERT her türlü hizmeti vermeye hazırdır.