Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan izleme ve ölçme alt başlığında yer alan konular ise şu şekilde sıralanmıştır:

Şirketler, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve yönetilmesinde en temel faktör olan müşteri memnuniyetini sağlamak zorundadırlar. Şirketlerin iç ve dış müşteri memnuniyetini ölçmek için kullandıkları çeşitli yöntemler bulunmaktadır ve bu yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden en etkili olanı, müşteri memnuniyetini ölçmek için yapılan anketlerdir. Bu anket sonuçlarının, yönetimin gözden geçirmesi toplantıları gündemine mutlaka alınması, burada değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.

  • İç tetkik

Bir işletmede, Kalite Yönetim Sistemi’nin, kalite politikaları, ilkeleri, prensipleri ve standartlarına uygun ve etkin bir şekilde uygulandığının düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Sistemin doğrulanması ve tespit edilecek zayıf noktalar için gerekli düzeltmelerin yapılması ve önlemlerin alınması için planlı ve düzenli yapılan denetim çalışmalarına iç tetkik çalışmaları denmektedir.

  • Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi

Şirket, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan prosedürlerin izlenmesi ve mümkün olan durumlarda ölçülmesi için, bir yöntem belirlemeli ve uygulamalıdır. Seçilecek yöntem, iş süreçlerinin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermesi açısından önemlidir. Eğer belirlenen prosesler, beklenen sonuçları sağlamıyorsa, ürünün uygunluğunu sağlamak için, ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler hemen başlatılmalıdır. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları ile, bütün süreçler ölçülür ve geriye dönük olarak izlenir. Bu çalışmadan amaçlanan, süreçlerin belirlenen koşullara uygunluğunun kontrol ve analiz edilmesidir.

  • Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi

Bir işletme açısından iş süreçlerinin izlenmesi ve ölçülmesi ne kadar önemliyse, aynı oranda ürün veya hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi de o kadar önemlidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için de şirket tarafından bir yöntem belirlenmiş ve uygulanıyor olmalıdır. Şirketler, üretilen mal veya hizmetler için belirlenen koşulların yerine getirildiğini doğrulamak amacı ile söz konusu ürün veya hizmetin karakteristiklerini izlemeli ve ölçmelidir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.