Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan beşinci alt başlık iyileştirme çalışmaları hakkındadır ve bu maddede yer alan konular şunlardır:

  • Sürekli iyileştirme
  • Düzeltici faaliyetler
  • Önleyici faaliyetler

Genelde düzeltici faaliyetler ile önleyici faaliyetler birbirine karıştırılır. Bir kere düzeltici faaliyetler, ortaya çıkmış, meydana gelmiş uygunsuz bir durumun nedenlerini ortadan kaldırmak ve tekrar etmesinin önüne geçmek için yapılan çalışmalardır. Oysa önleyici faaliyetler, henüz ortaya çıkmamış, meydana gelmemiş, ancak ileride çıkması muhtemel problemlere odaklanmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmeler için sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına, düzeltici faaliyetler kadar önleyici faaliyetlerin de katkısı fazladır.

ISO 9001 Önleyici faaliyetler prosedürü hazırlanırken, ileride ortaya çıkma ihtimali olan uygunsuz durumların ve bunlara yol açabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu şekilde prosedürde, uygunsuz durumların nedenlerinin nasıl tespit edileceği, gerekli önleyici faaliyetlerin yapılmasına nasıl karar verileceği, nasıl uygulanacağı, etkinliğinin nasıl kontrol edileceği, nasıl gözden geçirileceği ve kayıtların nasıl tutulacağına yönelik esaslar yer alır.

Genel olarak şu saylan durumlarda önleyici faaliyet çalışması başlatılır:

  • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında alınan kararlara dayanarak
  • Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi sonucunda
  • Veri analizi çalışmalarına dayanarak
  • İş süreçlerinin incelenmesi ve analiz edilmesi sırasında
  • Üretilen mal ve hizmetlerin incelenmesi ve analiz edilmesi sırasında
  • İç tetkik çalışmalarına dayanarak

Bu kaynaklardan herhangi bir önleyici faaliyet gerektiren durum tespit edildiğinde, düzeltici ve önleyici faaliyet talep formu düzenlenerek çalışma başlatılır. Form üzerinde potansiyel uygunsuz durumun tanımı yapılır ve form kalite yönetim temsilcisine teslim edilir. Form üzerinde bu durumun ürün ve hizmet kalitesini ne şekilde etkiyebileceği de açıklanmalıdır. Talep onaylandığı anda önleyici faaliyet çalışması başlatılır. Daha sonra önleyici faaliyetin etkinliği kalite yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilir.

Analiz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yer alan önleyici faaliyet çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.