Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan izleme ve ölçme alt başlığında yer alan konular ise şu şekilde sıralanmıştır:

 • Müşteri memnuniyeti
 • İç tetkik
 • Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
 • Hizmetin izlenmesi ve ölçülmesi

Şirket mevcut Kalite Yönetim Sistemi’nin amacına ulaşabilmesi için, bütün süreçler için ölçülebilir kalite hedefleri tespit etmiş olmalı ve bu hedeflerin gerçekleşme durumunu izlemelidir. Hedefler belirlenirken, şu kriterler mutlaka dikkate alınmalıdır:

 • Uygun olmayan durumların ya da olayların azaltılması
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Müşteri şikayetlerinin önüne geçilmesi
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Verimliliğin yükseltilmesi
 • Çalışanların daha fazla bilinçlenmesi
 • Çalışanların faaliyetlere ve kalite çalışmalarına daha fazla katkı sağlaması

Şirket, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan prosedürlerin izlenmesi ve mümkün olan durumlarda ölçülmesi için, bir yöntem belirlemeli ve uygulamalıdır. Seçilecek yöntem, iş süreçlerinin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermesi açısından önemlidir. Eğer belirlenen prosesler, beklenen sonuçları sağlamıyorsa, ürünün uygunluğunu sağlamak için, ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler hemen başlatılmalıdır.

Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları ile, bütün süreçler ölçülür ve geriye dönük olarak izlenir. Bu çalışmadan amaçlanan, süreçlerin belirlenen koşullara uygunluğunun kontrol ve analiz edilmesidir. Önemli olan, ürün veya hizmet müşteriye sunulmadan önce gerekiyorsa düzeltici faaliyetleri başlatmaktır.

İş süreçlerinin (proseslerin) izlenmesi ve ölçülmesi için, bir izleme yöntemi belirlenmeli ve izlenen ve ölçülen parametrenin yeterli olduğuna inanılmalıdır. Ayrıca bir değerlendirilme yöntemi belirlenmeli ve bu yöntemin istenilen sonuçlara uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Kısaca iş süreçlerinin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları, Kalite Yönetim Sistemi’nin en önemli maddelerinden biridir. Çünkü bir süreç izlenmiyor ve ölçülmüyorsa, o süreç yönetiliyor denemez. Ölçülemeyen veriyi kontrol etmek mümkün değildir. Böyle bir çalışma için üniteler tarafından her bir süreç için tespit edilmiş kritik performans göstergeleri olmalıdır.

Ölçme, analiz ve iyileştirme kapsamında, proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.