iso 9001 temel prensipleri

ISO 9001:2015 KYS Standardı Hakkında Bilinmesi Gerekenler !!

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı bütün sistem prensipleri genel olarak büyük ve küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, tip ve kuruluş amaçlarına ayrım gözetmeksizin, ürün ve hizmetlerine bakılmaksızın tüm kuruluşlara uyarlanabilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle sürekli iyileştirmeyi amaç edinen etkin bir kalite yönetim sistemi kurmak isteyen, sorunları sıfıra indirgemek isteyen, anlaşmazlıkları yok edip, sürekli büyümeyi hedefleyen kuruluşlarca uygulanabilir. ISO 9001 standardının uygulanması için sektörel bir ayrım bulunmamaktadır.

Organizasyonlar

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü
ECO Label
EA Avrupa Akreditasyon Kurumu
UAF Amerikan Akreditasyon Kurumu
ILAC Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Kurumu
Uluslararası Akreditasyon Forumu
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu