Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan beşinci alt başlık iyileştirme çalışmaları hakkındadır ve bu maddede yer alan konular şunlardır:

  • Sürekli iyileştirme
  • Düzeltici faaliyetler
  • Önleyici faaliyetler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun çalışan işletmelerde üst yönetimin taahhüdü esastır ve bu taahhüdün en önemli kısmı sürekli iyileştirmeye yöneliktir. Bu kapsamda işletmelerin, kalite sisteminin önemli unsurları olan kalite hedeflerini, kalite politikasını, iç tetkik sonuçlarını, veri analizi çalışmalarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarını kullanarak, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sağlamaları ve sistemi sürekli iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu iyileştirme çalışmaları sistemin tümüne uygulanmak zorundadır.

Kalite çalışmalarının temelini oluşturan sürekli iyileştirmenin Japoncada karşılığı Kaizen’dir. Japoncada kai değişim anlamında, zen ise daha iyi anlamına geliyor. Bu iki kelime birleşerek, herkesi içine alan sürekli iyileştirme anlamına gelen kaizen kelimesi türetilmiştir. Zamanla kaizen ifadesi, kalite çalışmalarını da aşarak bir yaşam şeklini ifade eder olmuştur.

Kaizen felsefesi, sürekli iyileştirme anlayışının kaynağıdır. Sürekli iyileştime faaliyeti, düşünce ve davranış olarak bir şirkette çalışan herkesin, sorun yaratsa da yaratmasa da her durumu tartışmaya açması ve gerekiyorsa bu durumu iyileştirmenin yollarını aramasıdır. Böyle olduğu için sürekli iyileştirme çalışmaları şirketin bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. Örneğin, şirket verimliliğini arttırma, yeni ürün tasarımı, tam zamanında üretim, sıfır hata, müşteri istek ve önerileri, çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılabilir.

Son zamanlarda işletmeler, çeşitlenen müşteri taleplerine paralel olarak, ürün yapılarını değiştirmek, çok çeşitli ürünü daha ekonomik ama kaliteli üretmek ve müşterilere daha kısa sürede farklı ürünler sunmak için çabalamaktadır. Bu koşullarda işletmeler başarılı olabilmek için şu üç hedefe odaklanmak zorundadırlar: maliyet, kalite ve zamanlama.

Analiz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yer alan sürekli iyileştirme çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.