ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart yapısı içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak tespit edilmiştir. Bu başlığın üçüncü maddesi tasarım ve geliştirme başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında şu konular ele alınmaktadır:

  • Tasarım ve geliştirmenin planlanması

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak şirket içinde bir proje tasarlanır ve geliştirilir. Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra proje müşteriye sunulur. Bu noktada müşterinin herhangi değişiklik talebi olursa, proje üzerinde gerekli değişiklikler yapılır ve yine Genel Müdür tarafından onaylandıktan sonra yapılan değişiklikler konusunda müşteriye bilgi verilir.

  • Tasarım ve geliştirme girdileri

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin girdileri şunlardan biri veya birkaçı olabilir: müşterilerden gelecek istek ve öneriler, müşteri şikayetleri, müşteriler tarafından yapılan ürün iadeleri ile ilgili inceleme sonuçları, çeşitli anket çalışmaları, yasal düzenlemelerde veya ilgili standartlarda yapılan değişiklikler, teknoloji alanında yaşanan değişiklikler, üretim yöntemlerine yapılan değişiklikler, kalite çalışmaları ya da şirketin fonksiyonel ve performansa yönelik koşullarında değişiklikler.

  • Tasarım ve geliştirme çıktıları

Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin çıktıları şunlardan biri veya birkaçı olabilir: ürünün fiziksel özellikleri, üretimde kullanılan malzeme verileri, ürünlerin ambalajlanma koşulları, hammadde ve malzeme kaynakları, ürün grafik çalışmaları, ya da ürünlerin taşınmasına ve kullanılmasına yönelik güvenlik ve çevre faktörleri.

  • Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

Proje lideri veya onun yetki verdiği ekipte görevli kişiler tarafından gerçekleştirilecek gözden geçirme toplantılarında, projenin çeşitli aşamalarında ne tür problemler ile karşılaşıldığı, ne gibi sonuçlar yarattığı ve nasıl çözüm üretildiği incelenir. Bu toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararların mutlaka proje tasarım ve geliştirme formuna kaydedilmesi gerekmektedir.

  • Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması

Bu çalışma projenin uygun aşamalarında, tasarım çıktılarının, tasarım girdi koşullarını karşılamasını sağlamak amacı ile yapılır. Böyle bir çalışmada örneğin, müşteri gereksinimlerinin karşılandığı ve müşteri tatminin sağlandığı doğrulanabilir. Yeni tasarlanan bir ürünün veya değiştirilen mevcut bir ürünün spesifikasyonları doğrulanabilir. Servis gereksinimleri doğrulanabilir. Ya da üretim süreç spesifikasyonları doğrulanabilir.

  • Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması

Geçerli kılma çalışması, tasarımın doğrulanması aşaması tamamlandığı zaman, proje kapsamında tasarımı yapılan ürünün müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygunluğunu sağlamak amacı ile geçerli kılma çalışması yapılır. Bu geçerlilik kontrolü, üretimi tamamlanmış ve müşteriye sunulmaya hazır durumda yapılır.

  • Tasarım ve gözden geçirme değişikliklerinin kontrolü

Tasarım ve geliştirme faaliyetleri çoğu zaman uzun süren ve farklı ünitelerin çalışma alanlarında giren projeler olabilir. Bu uzun süreç içinde doğal olarak zaman içinde farklı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir veya koşullar değişebilir. Böyle durumlarda proje üzerinde bir takım değişiklikler yapılması ihtiyacı doğabilir.

ISO 9001:2015 asarım ve geliştirme konusunda daha ayrıntılı bilgi almak istenirse, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketinin deneyimli yönetici ve çalışanlarından bilgi alabilirsiniz.