ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
  • Tanımlama ve izlenebilirlik
  • Müşteri mülkiyeti
  • Hizmetin korunması

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan işletmelerde üretim faaliyetleri, dokümante edilmiş prosedürlere, uygulama talimatlarına, iş süreçlerine ve iş akış şemalarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Üretimin çeşitli aşamaları da, başta Genel Müdür olmak üzere bölüm yöneticileri ve doğrudan işi yapan personel tarafından kontrol edilir. Bu sağlanabildiği ölçüde hatalar en düşük seviyeye indirilir ve müşteri memnuniyeti sağlanabilir.

Şirketler bu yüzden kontrollü koşullar altında bir mal ve hizmet üretmek ve bu faaliyetleri planlayarak uygulamak zorundadırlar. Kontrollü bir üretimin yapılıyor olması demek, şirket açısından birçok anlam taşımaktadır. Herşeyden önce üretilen mal veya hizmetlerin özelliklerini ve koşullarını açıklayan bilgilerin, baştan tespit ediliyor olması demektir. Bunun yanında uygulama talimatlarının, iş süreçlerinin ve iş akış şemalarının hazırlanmış olması demektir. İşletmede üretim faaliyetleri için uygun makine, teçhizat ve malzemelerin kullanılıyor olması demektir. Üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan uygun izleme ve ölçme araçlarının işletmede bulunuyor olması ve bunların kullanılıyor olması demektir. Üretilen mal ve hizmetlerin müşterilere uygun koşullarda teslim ediliyor olması demektir.

Kontrolü üretim sırasında, istenilen koşullara uygun olmayan ürünler ayıklanır ve duruma göre bunların hatalarının giderilmesine, veya baştan tekrar üretim hattına alınmasına ya da atık olarak ayrılmasına karar verilir. Bu işlemler için ayrıca bir uygun olmayan ürün kontrolü prosedürü hazırlanmış ve uygulanıyor olması gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite sistemlerinin hedefi sıfır hata ile çalışmak, bu şekilde üretim maliyetlerini düşürmek, şirket açısından emek, zaman ve maddi kayıpların önünde geçmektir.

Üretim ve hizmetin sağlanması kapsamında üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.