ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde yedinci başlık hizmet gerçekleştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın beşinci maddesi üretim ve hizmetin sağlanması başlığını taşımaktadır ve bu başlık altında beş farklı konu ele alınmaktadır:

  • Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü

Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan işletmelerde üretim faaliyetleri, dokümante edilmiş prosedürlere, uygulama talimatlarına, iş süreçlerine ve iş akış şemalarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Üretimin çeşitli aşamaları da, başta Genel Müdür olmak üzere bölüm yöneticileri ve doğrudan işi yapan personel tarafından kontrol edilir. Bu sağlanabildiği ölçüde hatalar en düşük seviyeye indirilir ve müşteri memnuniyeti sağlanabilir. Şirketler bu yüzden kontrollü koşullar altında bir mal ve hizmet üretmek ve bu faaliyetleri planlayarak uygulamak zorundadırlar.

  • Üretim hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği

İşletmeler açısından elbette üretilen mal ve hizmetlerin kontrollü koşullar altında üretilmesi ve bu tür faaliyetlerin planlanması ve uygulanması önemlidir. Üretim faaliyetleri önceden hazırlanan prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilir. Üretim çeşitli aşamalarında kullanılan uygun izleme ve ölçme araçları hazırlanmıştır. Ancak bütün bu sayılanların varlığı, uygun proseslerin varlığı durumunda bir anlam taşır. Eğer elde edilen ürünlerin izleme ve ölçme ile doğrulaması sağlanamıyorsa, bu noktada üretim proseslerinin geçerliliğini sağlamak amacı ile kontroller yapılması gerekmektedir.

  • Tanımlama ve izlenebilirlik

Üretilen mal ve hizmetlerde tanımlama ve izlemek çalışması ile hedeflenen, bu ürün veya hizmetlerin, geriye dönük olarak izlenebilirliğini sağlamaktır. Müşteri listeleri bu amaç ile tutulmaktadır. Müşterilere verilen hizmetin geriye dönük olarak izlenebilmesinde bu liste bir anahtar görevi görmektedir.

  • Müşteri mülkiyeti

Şirketler, bir mal veya hizmet üretirken kullandığı hammadde, ambalaj malzemesi ve benzeri bir takım malzemeyi, müşteri şirkete teslim etmiş olabilir. Müşteriler üretimde bu malzemelerin kullanılmasını istemiş olabilir. Bu durumda şirkete teslim edilen bu tür malzemeler, mülkiyeti müşteriye ait olan ancak korunması ve kullanılması şirket sorumluluğunda olan malzemelerdir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı kapsamında bu malzemeler müşteri mülkiyeti anlamına gelir.

  • Hizmetin korunması

Şirketler, gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sırasında ve üretim sonrasında ürünlerin amaçlanan teslim yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu korumak zorundadır. Bu koruma durumu faaliyetin tanımlanmasını, ürünlerin paketlenmesini, depolanmasını ve taşınmasını kapsamalıdır. Ayrıca bu koruma ürünü meydana getiren parçalara da uygulanmalıdır.

Üretim ve hizmetin sağlanması konusunda mutlaka başka tereddüt edilen noktalar da vardır. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bütün kalite sistemlerinde olduğu gibi bu konuda destek verecek güçlü bir kadroya ve teknik altyapıya sahiptir.