Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri içinde sekizinci başlık ölçme, analiz ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Bu başlığın altında yer alan dördüncü alt başlık veri analizi çalışmaları hakkındadır.

Kalite Yönetim Sistemi standardını kuran ve uygulayan işletmeler açısından, faaliyetlerin uygunsuz olması, maliyetlerin düşmüyor olması, olumsuz kalite kontrol sonuçlarının alınması, müşteri şikayetlerinin istenen seviyelere çekilememesi hiç de güzel bir tablo değildir. Zaten Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmuş olması bu tür olumsuzlukların önüne geçmek içindir. Buna rağmen birşeyler ters gidiyorsa bunun nedenleri iyi araştırılmalı ve analiz edilmelidir.

Tespit edilen limitlerden sapmamak, ürün veya hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve maliyetleri kontrol altında tutmak amacı ile öncelikle sorunlu alanların belirlenmesi, arkasından bu alanlar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması gerekir. Bunu yapabilmek için de en doğru yol, bir takım istatistiksel tekniklerin kullanılması için bir yöntem belirlemektir.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bu çalışmaların belli bir sistematik içinde gerçekleştirilmesi için ISO 9001:2015 veri analizi prosedürü hazırlanmaktadır. Veri analizi çalışmaları, sürekli iyileştirme faaliyetlerine temel oluşturmak, sistemin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek, bu çerçevede müşteri memnuniyeti yaratmak amacı ile birçok veriyi analiz etmeye dayanır. Bu verilerin kaynağı, müşterilerden gelen istek ve öneriler ve şikayetler, tedarikçi firma değerlendirmeleri, çeşitli amaçlarla düzenlenmiş anketler, iç tetkik çalışmaları ya da izleme ve ölçme raporları olabilir. Bu veriler kullanılarak, müşteri koşullarına uyum, müşteri tatmin seviyesi ya da sunulan ürün veya hizmet özellikleri konularında bilgi elde edilmiş olmaktadır.

Veri analizi prosedüründe, verilerin hangi süreçlerden ne şekilde toplanacağı, kimler tarafında toplanacağı ve nasıl kayıt altına alınacağı yer alır. Ayrıca bu verilerin analiz edilmesinde hangi yöntemlerin kullanılacağı da açıklanır. Problemler istatistiksel analiz yöntemleri ile ortaya çıkarılır ve nedenleri incelenerek bu problemlerin tekrarlanmasının önüne geçilir.

Analiz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yer alan veri analiz çalışmaları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, şirketimize başvurmak için geç kalmayınız. Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Kalite Yönetim Sistemi alanında güçlü bir kadro ve teknik altyapı ile hizmet vermektedir.