Bir şirket işe eleman alacağı zaman, bu elemanların, çalışacakları alanda deneyim sahibi olmalarına önem verir. Ancak zaman içinde teknolojilerdeki ve üretim yöntemlerindeki değişime bağlı olarak mevcut elemanların yetersiz kaldığı durumlar olabilir. Böyle olması durumunda bu elemanların yetiştirilmesi ve eksiklerinin kapatılması gerekir. Kalite Yönetim Sistemi’ni işletmelerinde kuran ve yöneten şirketler, kaynak yönetimi kapsamında insan kaynağının da bu şekilde yeterliliğinin sağlanması, elemanların bilinçlenmesi ve eğitim eksikliklerinin giderilmesi için faaliyet göstermek zorundadırlar.

Mevcut ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi veya yeni ürün ve hizmetlerin sunulmasına hazırlık aşamasında, bu ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen faaliyetler ile ilgili bütün çalışanların eğitilmesi gerekmektedir.

Şirket içinde görevlendilen kalite yönetim temsilcisi bu yöndeki eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinden sorumludur. Personelin eğitim ihtiyaçları, personelin kendisinden gelen talep ile ortaya çıkabileceği, iç tetkik çalışmaları sırasında veya yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında da ortaya çıkabilir. Müşterilerden gelecek şikayet ve öneriler de bu yönde bir ihtiyacı belirleyebilir.

Genel olarak eğitimlerin programlanması ve eğitim sonrası, eğitim etkinliğinin takip edilmesi insan kaynakları ünitesi tarafından yapılır. İnsan kaynakları, çalışanların eğitim öncesi ve eğitim sonrasında bilgi birikimlerini değerlendirir ve eğitimin etkinliğini ölçer.

Eğitimler, ihtiyacın önemine ve kapsamına bağlı olarak şirket içi kaynaklardan verilebileceği gibi şirket dışı kuruluşlardan da alınabilir. Genel olarak dış kaynaklardan alınacak eğitimler, şirket içinde o konuda eğitim verecek bir kişinin bulunmamasına bağlıdır.

Şirketler, kalite sistemi dokümantasyon çalışmaları kapsamında, eğitim, beceri, deneyim ile ilgili kayıtlarının tutulması amacı ile ve gerekli yöntemlerin tanımlanması için bir eğitim uygulama talimatı hazırlar ve bu yöndeki faaliyetleri için bu talimat çerçevesinde hareket eder. Şirketler bu talimat doğrultusunda personelin, işi ile ilgili öğrenim görmüş olmasına, eğitim, beceri ve deneyim yönünden gerekli koşulları taşımasına, bulunduğu kadronun niteliklerine ve şartlarına uygun olmasına ve yeni işe alınanların adaylık süresi içindeki performansına önem verir.

İnsak kaynağı yönetimi açısından yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim konularında daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç olabilir. Böyle durumlarda firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi çalışanlarına müracaat etmekte tereddüt duymamalısınız.