Her fırsatta dile getirildiği gibi, Kalite Yönetim Sistemi’nin başarılı olmasında en önemli kriter, şirket üst yönetiminin ISO 9001 kalite çalışmalarını desteklemesi ve kalite yönetiminin anlayışı ve yararları konusunda inanmış olmasıdır. Üst yönetim güçlü ve ısrarlı bir liderlik gösterebilirse, çalışanlar da aynı şekilde hareket edecektir. Bunun elde edilmesi için üst yönetimin çalışanlara bakış açısı da mutlaka değişmelidir. Üst yönetim çalışanlara saygı duyar ve onların fikirlerine değer verirse, böyle bir yönetim anlayışı, çalışanların da Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarına katılmalarını sağlar. Neticede kalite çalışmaları bir ekip çalışmasıdır. Üst yönetim bu ekibin bir parçası olduğu ve çalışanların görüş ve düşüncelerine değer verdiği ölçüde başarılı elde edilir.

Üst yönetim tarafından gerçekleştirilen yönetimin gözden geçirmesi toplantıları bu amaçla ve inançla yapılmaktadır ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli ve etkin olmasını sağlamak açısından önemlidir.

Üst yönetim, gözden geçirme toplantıları yaptığında bir takım çıktılar oluşmaktadır. Bu çıktıların bir kısmı aşağıda sayılmıştır, ancak bunların dışında başka çıktılar da olabilir:

  • Genel olarak yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili çıktılar, karar ve faaliyetleri içermektedir
  • Kalite Yönetim Sistemi’nin ve bu sistem kapsamında hazırlanan iş süreçlerinin etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır
  • Müşterilerden gelen şikayet ve öneriler doğrultusunda ürün kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır
  • Şirketin insan gücü, maddi ve finansal kaynak ihtiyaçları tespit edilmektedir

Yönetimin gözden geçirme toplantılarının sıklığı, tamamen şirketin ihtiyaçları ve faaliyetleri doğrultusunda belirlenir. Teorik olarak yılda en az bir kere bu toplantının yapılması uygun olsa da, daha sık aralıklarla yapılması, üst yönetimin kalite çalışmalarını ne kadar sahiplendiğini göstermesi açısından önemlidir.

Toplantıya sadece yönetim kurulu üyelerinin değil, aktif olarak görevlerinin başında bulunan Genel Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanları ya da Bölüm Yöneticilerinin katılması öngörülmektedir. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda daha alt seviyeden yetkili ve yöneticiler de yönetimin gözden geçirme toplantılarına çağrılabilir.

Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının çıktıları konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak isteniyorsa, güçlü ve deneyimli bir kadro ile hizmet veren firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi her zaman yanınızdadır.