Kalite Yönetim Sistemi standardı en son 2008 yılında revize edilmişti. ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), 2015 yılında ISO 9001 standardı üzerinde oldukça sıkı değişikliklere gitmiştir. Oysa 2008 yılında yapılan düzenlemelerde fazla bir değişiklik yapılmamıştı.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nün Teknik Komitesi tarafından, çalışmalara 2012 yılı Kasım ayından başlanmıştır. 2014 yılı Mayıs ayında da ilk taslak standart ortaya çıkmış ve görüş almak amacı ile dağıtılmıştır. Taslak üzerinde üç binden fazla yorum alınmıştır ve görüş veren ülkelerin yaklaşık yüzde sekseni tarafından taslak onaylanmıştır.

Bu çalışmalar 2015 yılında tamamlanmış ve ISO 9001:2015 standardının son versiyonu 2015 yılı Eylül ayında yürürlüğe girmiştir.

Bundan sonra geliştirilecek tüm yönetim sistemleri standardları, bu yeni düzenleme sayesinde, birbirleri ile uyumlu bir yapı kullanacaktır. Bütün diğer yönetim sistemleri standartlarında aynı bölüm başlıkları ve tanımlar yer alacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartları da yakında bu yeni yapıya uygun şekilde göre revize edilecektir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının yeni şeklinde standart yapı on ana bölümden oluşmaktadır. Daha kolay anlaşılması açısından aşağıda ISO 9001:2008 standardı yapısı ile ISO 9001:2015 standardı yapısı karşılaştırılmıştır:

 

Standart yapısı

9001:2008 standardı

ISO 9001:2015 standardı

1. Kapsam

1. Kapsam

2. Örneklemeler

2. Örneklemeler

3. Terim ve tanımlar

3. Terim ve tanımlar

4. Kalite Yönetim Sistemi

4. Organizasyon içeriği

5. Yönetim sorumluluğu

5. Liderlik

6. Kaynak yönetimi

6. Planlama

7. Ürün kavrama

7. Destekleme

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

8. Operasyon

 

9. Performans değerlendirme

 

10. İyleştirme

 

Standardın yeni yapısı, daha genelleyici olarak tasarlanmıştır ve hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilecektir. Bu şekilde daha önce ürün ifadesi kullanılırken, bu yeni yapıda mal ve hizmetler ifadesi kullanılmıştır.

Ayrıca, şirketlerin Kalite Yönetim Sistemi’ni planlama ve geliştirme aşamalarında önemli sorunları ve gereksinimleri saptayabilmeleri için, organizasyonun içeriği ile ilgili standarda iki alt madde eklemiştir: organizasyonu ve yapısını anlamak ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak.

Bir başka önemli farklılık Paydaş İlişkileri Yönetimi’dir. Bu madde, şirketin iş ortakları ve iş yaptığı kuruluşlar ile olan ilişkilerini dengede tutmaya yaramaktadır. Bunlar tüketiciler yanında, tedarikçi firmalar, perakendeciler ve diğer taraflar olabilir. İlgili taraflar tanımına, iş sahipleri, şirkette çalışanlar, bankacılar ve rakipler de girmektedir.

Standardın önceki versiyonu, Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanmasını esas alıyordu. Yeni yapıda ise Kalite Yönetim Sistemi ve süreçlerinin geliştirilmesi birlikte ele alınmıştır.

Nihayet yönetim değerlendirmesinin kapsamı genişletilmiş ve şirketin stratejik yönü, ilgili tarafların düşünceleri ve stratejik anlamda risk ve fırsat değerlendirmesi gibi bakış açıları getirilmiştir.