Aşağıda Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanabilmesi için gerekli olan birkaç görev tanımı kısa başlıklarla açıklanmıştır:

  • ISO 9001 Ustabaşı Görev Tanımı

Üretim işlerinde çalışan işçiler ve vasıfsız elemanların başında, onları gözeten, çalışma ortamının güvenliğini sağlayan, makinelerin iyi çalışmasını temin eden, iş dağılımını yapan ve üretimin verimliliğini ve kalitesini kontrol eden bir ustabaşı mutlaka bulunur. Bir ustabaşı aynı zamanda işyerinde disiplini sağlayan ve yeri geldiğinde işçilerle beraber fiilen çalışan kişidir.

  • ISO 9001 Teknik Ressam Görev Tanımı

Ürüne yönelik teknik çizimlerin yapılması ve arşivlenmesi, müşteri beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan çizimlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli bölümlere dağıtılması, mevcut teknik resimlerde, ihtiyaç durumuna göre gerekli değişikliklerin yapılması ve arşivlerin güncel halde tutulması, teknik resimlerle belirlenen parça ve malzemelerin standartlara uygun olduğunun sağlanması, iş emirlerinde müşteri isteklerine uygun tasarım değişikliklerinin yapılması ve benzer görevler üstlenen teknik ressamlar, özellikle makine ve donanımlarını üreten işletmeler için oldukça kritik elemanlardır.

  • ISO 9001 Tasarım ve Geliştirme Yetkilisi Görev Tanımı

İşletmeler, şirketin rekabet ortamında geri kalmaması, imaj kaybı yaşamaması, müşteri memnuniyetinin yükselmesi ve şirketin verimlilik ve karlılığın artması için, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermek zorundadır. Bu ünitede çalışanlar, güçlü mühendislik yönlerini kullanarak, ürün tasarım ve geliştirme faaliyetleri konusunda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Bu çalışmalarda bilgisayar destekli programlar ve simülasyon tekniklerini kullanarak, müşteri beklentilerine uygun ürün tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütürler.

  • ISO 9001 Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı

Muhasebe, şirketlerin bütün parasal işlemlerini takip eden, kaydeden ve sonuçlandıran bir ünitedir. Şirketlerin bugünkü durumlarını tespit edebilmeleri ve gelecekteki faaliyetlerini doğru planlamaları için, muhasebe ünitesinden sağlanan bilgilere ihtiyaç vardır. Şirketler bu bilgilerle mevcut durumlarını görebilir ve geleceğe dönük yatırımlar planlayabilirler. Doğru işleyen bir muhasebe sistemi sayesinde şirketler, maliyet, satış, pazarlama ve dağıtım kanalları ile ilgili birçok kararı sağlıklı bir şekilde alabilirler. Muhasebe çalışanları, şirket faaliyetlerinin yarattığı finansal bilgileri işler, değerlendirir, sınıflandırır, analiz eder ve anlamlı raporlar haline getirirler.

  • ISO 9001 Üretim Bölümü Yöneticisi Görev Tanımı

Üretim faaliyetlerinin, şirketin üretim plan ve programlarına ve kalite ve maliyet hedeflerine uygun şekilde etkin olarak yönetilmesi gerekir. Şirketin, iş programlarına, proje ve şartnamelere, aynı zamanda uygulama talimatları, iş süreçleri ve belirlenmiş standartlara uygun üretim yapması gerekir. Sektördeki teknolojik gelişmeleri izlenmesi, üretimde kullanılan üretim araçlarının ve uygulanan üretim tekniklerinin geliştirilmesi gerekir. İş gücünden yüksek verim elde edilmesi için planlamaya uymak ve üretim birimleri arasında dengeli bir iş gücü dağılımı kurmak gerekir. Kısaca üretim bölümü şirket için hayati bir ünitedir.

  • ISO 9001 İhracat Yetkilisi Görev Tanımı

Şirket organizasyonu içinde ihracat bölümü, piyasa koşullarının iyi takip edilmesi gereken, rekabet yaratacak fırsatlar önceden farkedilerek değerlendirilebilen, ülkenin ve dış piyasanın ekonomik konjonktürünün yakından izlendiği bir bölümdür. Aynı zamanda dış ticaret satış ve pazarlama teknikleri yanında yasal düzenlemeler, finans dünyası ve bankacılık uygulamalarının yakından izlendiği, şirketin bütçe ve finansman ihtiyaçlarının takip edildiği ve şirketin hedef ve startejilerine uygun hareket edildiği bir bölümdür.

  • ISO 9001 Genel Müdür Görev Tanımı

Bir şirketin doğru, etkin ve verimli yönetiminde genel müdürün payı yüksektir. Satış ve pazarlama, ithalat ve ihracat, bütçe ve planlama, üretim ve lojistik, şirketin her bölümündeki süreçler konusunda bilgi ve deneyime sahip olması gereken bir genel müdür, çalışanların performanslarını yüksek tutmak ve bölümlerin düzenli, ekonomik ve verimli faaliyet göstermeleri için gerekli desteği vermek zorundadır. Aynı zamanda mevcut Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliği ve etkinliği için, ihtiyaç duyulacak kaynakları tahsis etmek ve yönetimi bu konuda bilgilendirmek zorundadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulaması kapsamında kullanılan görev tanımları hakkında daha ayrıntılı bilgiler, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarından alınabilir.