ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin temelini standartlar ve dokümantasyon oluşturmaktadır. Hazırlanacak dokümanlar arasında en az prosedürler kadar önemli olan diğer grup, uygulama talimatlarıdır.

Aşağıda Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanması gereken birkaç uygulama talimatı yer almaktadır:

  • ISO 9001 Personel İşe Alma Talimatı

Bu işletmede işe eleman alımı ile ilgili faaliyetlerin belli bir uygulama talimatı disiplini içinde yürütülmesi gerekmektedir. Söz konusun uygulama talimatı, bir işletme için gerekli olan insan kaynağının sağlanması konusundaki faaliyetlerin esaslarını düzenlemek amacı ile hazırlanmaktadır. Bu uygulama talimatı sadece işe yeni alınacak eleman adaylarını kapsamaktadır.

  • ISO 9001 Makine Kullanım Talimatları

Performanslarını, dolayısıyla iş verimliliklerini sürekli artırmak zorunda olan işletmeler, üretime kullanılacak makineleri doğru seçmek kadar aynı zamanda bu makineleri doğru kullanmak zorundadırlar. Söz konusu uygulama talimatı, bir işletmede mevcut makinelerin ne amaçla kullanılacağı, nasıl kullanılacağı, performanslarının nasıl yükseltileceği, bakımlarının nasıl gerçekleştirileceği ve bir arıza durumunda nasıl müdahale edileceği gibi esasları ve sorumlulukları düzenlemektedir.

  • ISO 9001 Giriş Kontrol Talimatı

Bir işletmede kontrol sistemlerinin kurulması, ürünlerin kalitesiz üretilmesini engellemek, maliyetleri düşürmek, etkili bir üretim ve kontrol sistemi kurmak, üretim sırasında, hatalı üretim durumlarını önceden farkedip hatalı ürünler üretmenin önünde geçmek, emek ve makine kayıp zamanlarını düşürmek içindir. Bu anlamda bir üretim sürecine girecek hammadde ve malzeme kontrollerinin süreç başında kontrol edilmesi çok önemlidir. Söz konusu uygulama talimatı, üretimde kullanılacak hammadde ve malzemelerin işletmeye girişi sırasında yapılacak kontrolleri ve bu işin sorumlulularını belirlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

  • ISO 9001 İmalat ve Kontrol Talimatı

Söz konusu uygulama talimatının amacı, işletmelerin mevcut kaynaklarını etkin ve verimli olarak kullanmasını sağlamak ve aksi bir durumda bunun nedenlerini ortaya koymak için yapılacak imalat ve kontrol faaliyetlerini koordine etmektir. Bu uygulama talimatı, bir işletmede, pazarlama araştırmaları ile elde edilen bilgilere göre siparişlere uygun miktar ve kalitede üretim yapılmasını sağlamak, tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde imalat yapmak ve planlanan üretim kapasitesine uygun üretim yapılmasını kontrol etmek için yapılacak çalışmaların esaslarını düzenlemektedir.

  • ISO 9001 Araç Gereç Bakım Talimatı

Aynı makine ve techizatın bakımında olduğu gibi, işletmeye ait araçların ve gereçlerin de doğru kullanılması gerekmektedir. Söz konusu uygulama talimatı, bir işletmede mevcut araçların ve ekipmanlarının ne amaçla kullanılacağı, nasıl kullanılacağı, bakımlarının nasıl gerçekleştirileceği ve bir arıza durumunda nasıl müdahale edileceği gibi esasları ve sorumlulukları düzenlemektedir.

  • ISO 9001 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı

Bir ürün veya hizmet alınacak tedarikçi firmaların, ürün kalitesi, teslim süresi, fiyatı, ödeme şekli ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olup olmaması ve benzeri kriterler esas alınarak yapılan bir puan hesabına göre değerlendirilmesi gerekir. Söz konusu uygulama talimatı, ürün veya hizmet alınan tedarikçi firmaların seçiminde ve mevcut tedarikçi firmaların değerlendirilmesinde uygulanacak esasları ve sorumlulukları belirlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

  • ISO 9001 Kalibrasyon Talimatı

Bir işletmede ölçme işlerinde kullanılan cihaz ve ekipmanların doğru sonuç verdiğinden emin olmak için, bu cihaz veya ekipmanların kalibrasyonlarının yaptırılması ve bu işlemlerin belli bir düzen içinde tekrarlanması gerekmektedir. Söz konusu uygulama talimatı, bu tür faaliyetlerin ne şekilde ve ne sıklıkta yapılacağına yönelik esasları ve sorumlulukları düzenlemektedir.

  • ISO 9001 Giriş Kalite Kontrol Talimatı

Bugün gelinen noktada, üretilen bir malın kaliteli olması, işletmeye giren hammadde veya malzemelerin kalitesinin daha giriş aşamasında kontrol edilmesine kadar uzanmaktadır. Söz konusu uygulama talimatı, işletmeye giren her türlü hammadde, yarı mamül veya mamülün, tesislere giriş anında kalite kontrol standartlarına uygunluğu açısından denetlenmesini, uygun olmayan ürünlerin kabul edilmemesini veya koşullu kabul edilmesini ve bu faaliyetler ile ilgili esasları ve sorumlulukları belirlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanacak olan uygulama talimatlarının hazırlanma yöntemleri konusunda daha ayrıntılı bilgileri, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarından talep edebilirsiniz.