სატრანსპორტო სექტორის ერთ-ერთი აუცილებელი აღჭურვილობაა ავტომობილის ჩამწერები. ეს არის აუცილებელი სისტემა, რომელიც გამოიყენება ყველა სატრანსპორტო კომპანიის მიერ, რათა სწრაფად დატვირთვისა და გადმოტვირთვის უზრუნველსაყოფად. ისინი სატრანსპორტო სატვირთოსა და სართულს შორის არსებულ უფსკრებებს დახუჭებენ და სიმაღლეზე სხვაობის კომპენსირებას ახდენენ.

ავტომობილის დატვირთვა ramps hinged ან hydraulically. გარდა ამისა, ამ სისტემების კომპენსირება განსხვავდება სხვადასხვა სატვირთო სართულებსა და მარყუჟების შორის ერთ ჰორიზონტალურ მოძრაობაში. იტვირთება rampsმას შემდეგ, რაც მათ აქვთ ძალიან ძლიერი და ინტენსიური ფოლადის კონსტრუქცია, მათ შეუძლიათ შეამცირონ ავტომობილის გვერდითი ფერდობებიც კი, როდესაც მანქანა გაუწონასწორებელია.

ჰიდრავლიკური მანქანების დატვირთვის მარშრუტების ლიფტინგი, ამცირებს და სტაბილიზაციას უზრუნველყოფს ლილვაკები. ჰიდრავლიკური ავტომობილის ჰიდრავლიკური სისტემების ცილინდრებში, რომლებიც ადვილად მუშაობენ და ძალიან საიმედო ოპერაციას სთავაზობენ, სასწრაფოდ შეაჩერებენ სარქველებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ ვენტილების გააქტიურება სწრაფად და უსაფრთხოდ დატვირთვასა და გადმოტვირთვას. მაგალითად, თუ ტვირთი იტვირთება, ეს მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ფუნქციაა, თუ მანქანა მოძრაობს.

Hinged ტიპის დატვირთვა ramps განსაკუთრებით სასურველია ქაღალდის გადამამუშავებელი კომპანიებისთვის ან მძიმე ტვირთისთვის. მსუბუქი კომერციული სატრანსპორტო საშუალებებით, ჰიდრავლიკური ავტომობილის დატვირთვის მარშრუტები გთავაზობთ ფართო სპექტრს ბალიშებს. ბეჭდის ზომები იწარმოება სხვადასხვა მოდელების მიხედვით ბრენდისა და ავტომობილის მოდელის მიხედვით.

როგორც ეს გამოიყენება მძიმე დატვირთვის შემცირებისა და დატვირთვისთვის, სიცოცხლის უსაფრთხოება და რისკი საწარმოს საკუთრების დაცვაზე. ამიტომ, რეგულარული შენარჩუნება არ უნდა იყოს უგულვებელყოფილი.

ამასთანავე, პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონი და ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების დებულების რეგულაცია სამუშაო აპარატის გამოყენებაში ამ მიმართულებით აუცილებელი ღონისძიებები გაატარა. არსებითად, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები, რომლებიც უნდა შესრულდეს სამუშაო ადგილებზე გამოყენებული ყველა სამუშაო იარაღისა და აღჭურვილობის გამოყენებისას, შედის ამ სამართლებრივ რეგლამენტში.

აუცილებელია შეასრულოს შრომის და სოციალური უსაფრთხოების სამინისტროს მიერ გაცემული სამართლებრივი რეგლამენტი პოტენციური რისკების აღმოსაფხვრელად. ავტომობილის დატვირთვის მარშრუტები, დანართი 3- ში ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ რეგულირების რემონტის, რემონტისა და პერიოდული კონტროლის მექანიზმების შესახებ სამუშაო აპარატის გამოყენება, ლიფტინგი და საექსპედიტორო ინსტრუმენტები ჯგუფი. ამ თვალსაზრისით ავტომობილის დატვირთვა ramps, წელიწადში ერთხელ მაინც პერიოდული კონტროლი და გამოცდები სავალდებულოა.

კონტროლისა და რედაქცირებული მოხსენებების სწორად შესასრულებლად, ეს კვლევა უნდა განხორციელდეს ავტორიზებული ინჟინრები, როგორიცაა მექანიკოსები, მანქანათმშენებლების ან მაღალტექნიკოსები.

ასევე TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანოა ტესტირებისა და ინსპექტირების სამსახურები ასევე იძლევა. TÜRCERT მზად არის უზრუნველყოს ყველა სექტორისთვის ყველა საჭირო მომსახურების გაწევა თავისი გამოცდილების მქონე მენეჯერების და თანამშრომლებისათვის, თუ საჭიროა დამატებითი ინფორმაციის მიღება ავტომობილის ჩამოსვლის პერიოდული ინსპექტირების შემოწმების შესახებ, ან მიიღოს ეს გამოცდები და კონტროლი.