ყველა ახლა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს რა უფლებადამცველ ორგანიზაციებს პატივს სცემენ და რამდენად ასრულებენ თავიანთ სოციალურ პასუხისმგებლობას მათი თანამშრომლების მიმართ. საქონლისა თუ მომსახურების წარმოებისას, ორგანიზაციებმა უნდა იმოქმედონ თანამშრომლების უფლებების მიერ მოთხოვნილ ღირებულებებთან მათი ბიზნეს პროცესების ყველა ეტაპზე და სისტემაში.

ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემაწარმოადგენს სტანდარტებს, რომლებიც ორგანიზაციებს სისტემატურად იყენებენ ამ მიმართულებით. ამ სტანდარტების წყალობით, ბავშვთა დასაქმება, თანამშრომლების იძულებითი შრომა, პროფესიული კავშირების შექმნისა და კოლექტიური მოლაპარაკებების უფლება, სამუშაო საათების შესაბამისად, თანამშრომლების ხელფასები და ხელფასები, ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო გარემო, დისკრიმინაცია და დისციპლინური პრაქტიკა, ბიზნეს პროცესები და განაცხადის ინსტრუქციები.

ამ პრინციპების მიღებისა და გამოყენების შედეგად ორგანიზაცია ასრულებს თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას და უზრუნველყოფს თანამშრომლების უფლებებს.

ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემა სტანდარტი გამოიყენება როგორც კერძო სექტორის, ისე საჯარო სექტორის ორგანიზაციებისთვის. ამ თვალსაზრისით სტანდარტის სტრუქტურაში განსხვავება არ არის. ორგანიზაციები ყველა სექტორისა და ყველა ტიპის საქმიანობისგან, მიუხედავად ტრანზაქციების მოცულობისა და რამდენი თანამშრომელი, შეუძლიათ გამოიყენონ სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემის სტანდარტები თავიანთ საწარმოებში. ამ სისტემამ შეიძლება შექმნას არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი.

მას შემდეგ, რაც სისტემა შეესაბამება სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციებს მდგრადი განვითარების მხარდასაჭერად, ორგანიზაცია, რომელიც ადგენს და ახორციელებს ISO სტანდარტს, ყველა ინფრასტრუქტურული საქმიანობისთვის მისი ინფრასტრუქტურა მოამზადა. გარდა ამისა, ეს ორგანიზაცია ზრდის სოციალურ და ეკოლოგიურ ღირებულებას და მხარს უჭერს მდგრადი განვითარებას.

სოციალური პასუხისმგებლობა მას შემდეგ, რაც მართვის სისტემა დამონტაჟებულია, არ არსებობს იურიდიული ვალდებულება, მიიღოს ამ სისტემის სერტიფიკატი. უფრო მეტიც, სტანდარტების ზოგადი სტრუქტურა მიზნად ისახავს ორგანიზაციების წარმართვას და არა სერტიფიცირებას. მიუხედავად ამისა, ჩატარებული გამოკვლევების დასრულების შემდეგ, ორგანიზაციები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ საჭირო პირობების დაკმაყოფილება შეუძლიათ მიიღონ ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემის სერტიფიკატის მოთხოვნის საფუძველზე.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, თუ როგორ უნდა შეიქმნას და ვის მიერ შეიქმნა ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემა, შეგიძლიათ დაუკავშირდით TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლებს.