ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემაყველაზე ზუსტ გზას უნდა დაემყარებინა, რათა ამ საკითხზე რჩევა მიიღოს. სერტიფიცირების ორგანოები და სხვადასხვა საკონსულტაციო ფირმები ამ მიმართულებით მომსახურების გაწევას ითხოვენ მომთხოვნ ორგანიზაციებს.

მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაცია პოზიციაა, რომ შეასრულოს სწავლების გაუმჯობესების გეგმები და მზად არის ამის გაკეთება. იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა, მიაღწიონ მოსალოდნელ მიზნებს, აღარ ექნება პრობლემები შემდგომში სისტემის მონტაჟის სამუშაოების ეტაპებზე.

ზედამხედველობის ფარგლებში ჩატარებული სისტემის შემსწავლელი კვლევების პერიოდში, დროულად ჩატარდება შემოწმების აუდიტი და შემოწმდება თუ არა მომზადებული გეგმის განხორციელება მოლოდინების შესაბამისად.

საერთო ჯამში ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემათურქეთის ჩამოყალიბების პროცესი ხორციელდება შემდეგ ეტაპებზე:

· პირველი, ორგანიზაციის ამჟამინდელი სტატუსი განისაზღვრება. სისტემის მოთხოვნები შეესაბამება არსებულ პირობებს ამ ორგანიზაციაში და განსხვავებები გამოვლინდა. ამ წინასწარ შეფასებისას ასევე განისაზღვრება ორგანიზაციის სტატუსის სამართლებრივი მოთხოვნები. შემოწმებულია თუ არა თანამშრომლები სამუშაო პირობებთან დაკმაყოფილებულნი და რამდენად შრომისუნარიანია ჯანსაღი და უსაფრთხო. ამ ეტაპზე მომზადებული ანგარიში წარდგენილია უფროსი მენეჯმენტისა და დანახარჯ-სარგებლის ანალიზით, რათა ჩატარდეს სისტემის მშენებლობის მცდელობის ბედი.

· უკან სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემა შექმნის გეგმა გუნდი ჩამოყალიბებულია სამუშაოს შესასრულებლად და გეგმა მომზადებულია თანამშრომლების დროისა და სიმტკიცის ჩათვლით. გეგმა განსაზღვრავს იმ საკითხებს, რომელთა მოგვარება და პასუხისმგებელი პირები და ვადებიან ვადები.

· ტრენინგები იგეგმება თანამშრომლებისთვის. ტრენინგები უპირველეს ყოვლისა, ძირითადი თანამშრომლებისა და მათი ყველა თანამშრომლისთვისაა გათვალისწინებული. ტრენინგები არ კეთდება ყველასთვის იმავე ინტენსივობით. ცალკეული ტრენინგები იგეგმება თანამშრომლების უფლებამოსილებისა და მოვალეობების შესაბამისად.

· საბოლოო ჯამში, ინიცირებულია სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემის ჩამოყალიბების ღონისძიებები. პირველ რიგში, სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა მომზადებულია უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ ორგანიზაციის სტრუქტურის მიხედვით. ცალკეული პროცედურები ჩამოყალიბებულია სტანდარტების ფარგლებში.

· განაცხადის განმავლობაში, შიდა ინსპექტირება იწყება. სისტემის დამონტაჟების დასრულების შემდეგ სისტემაში განხორციელებული გეგმების შესაბამისად სისტემის ოპერაცია და შესაბამისობა შემოწმდება შიდა აუდიტის მიერ. თუ შეუსაბამობა გამოვლინდა, ისინი გეგმავენ გეგმავენ.

· როგორც ნებისმიერი ხარისხის სისტემა, უფროსი მენეჯმენტი ახორციელებს გადასინჯვებს ამ სისტემაში და მოითხოვს საჭიროების შემთხვევაში გამოსასწორებელ და პრევენციულ ქმედებებს.

ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობა დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ როგორ უნდა შეიქმნას მართვის სისტემა ან თუნდაც მისი დამონტაჟება, შეგიძლიათ დაუკავშირდით TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლები.