საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია ISO 28000 Supply Chain უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტული სერია ეფუძნება ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის სტანდარტულ ფორმატს, რის შედეგადაც ის რისკზე დაფუძნებული რისკის სისტემებს მიაღწევს.

ISO 28001 Supply Chain უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტის მე -4 მუხლი მოიცავს შემდეგ სათაურებს:

 • ზოგადი უსაფრთხოების პირობები
 • უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნები
 • უსაფრთხოების დაგეგმვის მოთხოვნები
  • უსაფრთხოების რისკების ანალიზი და აუდიტის შერჩევა
  • შეასრულოს სამართლებრივი და სხვა უსაფრთხოების მოთხოვნები
  • 4.3.3 უსაფრთხოების მართვის მიზნებისთვის
  • უსაფრთხოების მართვის ამოცანები
  • უსაფრთხოების მართვის პროგრამების შემუშავება
 • უსაფრთხოების განაცხადის პირობები
  • უსაფრთხოების მართვის სტრუქტურის შექმნა
  • ძალაუფლების მინიჭება და უსაფრთხოების სწავლების უზრუნველყოფა
  • უსაფრთხოება კომუნიკაციის პროცედურის გასაუმჯობესებლად
  • 4.4.4 SMS დოკუმენტების მომზადება და რეგისტრაცია
  • SMS- ის SMS დოკუმენტების და მონაცემების შემოწმება
  • 4.4.6- ის საოპერაციო SMS- ის კონტროლის ღონისძიებების განხორციელება
  • საგანგებო გეგმებისა და პროცედურების მომზადება
 • უსაფრთხოების მოთხოვნების შემოწმება
  • მონიტორინგისა და შესრულების უსაფრთხოების შესრულების მონიტორინგი
  • 4.5.2 უსაფრთხოების მართვის სისტემის შეფასება
  • XXX გამოძიება და აქცია უსაფრთხოების ინციდენტებზე
  • უსაფრთხოების მართვის ჩანაწერების კონტროლი
  • უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტი
 • უსაფრთხოების მიმოხილვის პირობები

როგორც ჩანს, რა არის ორგანიზაციის უსაფრთხოების დაგეგმვის პირობები, რა არის უსაფრთხოების განხორციელების პირობები? უსაფრთხოების მოთხოვნები აუდიტის მეთოდი არის სტანდარტული სტანდარტი.

სტანდარტები, რომლებიც ქმნიან ISO 28000 სერიას სერია ასეთია:

 • ISO 28000: სტანდარტული მოთხოვნები უსაფრთხოების მართვის სისტემისთვის XXX მიწოდების ჯაჭვისათვის
 • ISO 28001: XX მოთხოვნები და მითითებები მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების მართვის სისტემის შექმნის, შეფასებისა და დაგეგმვისათვის
 • ISO 28002: 2010 უსაფრთხოების მართვის სისტემის მიწოდების ჯაჭვის მოთხოვნები და მითითებები განვითარების მოქნილობა
 • ISO 28003: XX მოთხოვნები მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების მართვის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების ორგანოებისათვის
 • ISO 28004: 2007 ზოგადი რჩევები მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების მართვის სისტემის განხორციელების შესახებ

ISO 28001 მომარაგების ჯაჭვის უსაფრთხოება მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკატის მიღების მსურველებმა შეიძლება მიმართონ TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი მენეჯერების და თანამშრომლებისთვის სისტემის სტანდარტებისა და ფარგლების შესახებ განმარტებითი ინფორმაციისათვის.