უკონტროლო და უგონო გზა, ისევე, როგორც სწრაფი ზრდა ინდუსტრიალიზაცია განვითარებადი მსოფლიოს მოსახლეობის, ქმნის სერიოზულ პრობლემებს ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. დაბრუნება ეს პრობლემა, მრავალფეროვანი ქიმიური აგენტები რათა მივაღწიოთ წარმოების სოფლის მეურნეობის დადგა ფართოდ გამოიყენება. მართლაც, ეს პრაქტიკა იზრდება სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის, მაგრამ, მეორეს მხრივ, ისევ დარჩა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოიყენება, როგორც სინთეზური ქიმიკატების და სინთეზური მინერალური ზეთი მიწაში წყლის სასუქი და სირთულეებს გამოწვეული სასმელი წყალი ამ გზით, წარმოადგენს ხალხის დიდი საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას.

პირისპირ ამ სიტუაციაში, განსაკუთრებით შემოსავლის დონე მაღალი განვითარებულ ქვეყნებში და ბევრ ქვეყანაში, რაოდენობის შეგნებული მომხმარებელთა იზრდება და ისინი არ დააზარალებს ბუნებრივ ბალანსს ადამიანისა და სხვა ორგანიზმების, რომ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობის საკვები მოითხოვოს და მოიხმარენ.

ფაქტობრივად, ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია მსოფლიოში თავისი გეოგრაფიული სტრუქტურისა და ბუნებრივი აქტივების თვალსაზრისით. ეს არის ერთერთი რამდენიმე ქვეყანა მცენარეთა გენური რესურსების თვალსაზრისით.

სამეცნიერო განმარტება ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის, ორგანული საქმიანობის ან ფორმა როგორც განუცხადა ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში განისაზღვრება კანონმდებლობით და წარმოების მუშაობა ზედამხედველობას უწევს მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ინსპექტირების და სერტიფიცირების ორგანიზაციები.

დღესდღეობით, ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია მსოფლიოში მზარდი მოთხოვნის პარალელურად იზრდება და საბაზრო წილი იზრდება ძალიან სწრაფად. ზოგიერთი შეზღუდვა დაწესებულია სასოფლო-სამეურნეო მასალების გადაჭარბებით გამოყენებაზე, როგორიცაა სინთეზური მინერალური სასუქები ან სინთეზური ქიმიური პესტიციდები, რაც წარმოების გაზრდას.

ამ მეთოდით, რომელიც ტრადიციულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტად ითვლება, თუმცა სასოფლო-სამეურნეო წარმოება უზრუნველყოფს გარკვეულ ზრდას, ქმნის სერიოზულ დაბინძურებას და ბუნების ეკოლოგიური ბალანსი განადგურებულია. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სუფთა პროდუქტების წარმოება, რომლებიც არღვევენ ბუნებრივ ბალანსს, არ აბინძურებენ გარემოს და არ ემუქრებიან ხალხისა და სხვა ცოცხალთა ჯანმრთელობას. ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა არის წარმოების სისტემა, რომელიც მიზნად ისახავს მათ.

ეკოლოგიური სასოფლო-სამეურნეო წარმოება წარმოადგენს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) და ევროკავშირის ქვეყნებს, როგორც ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ალტერნატივას. ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა ასევე ცნობილია, როგორც ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა ან ორგანული მეურნეობა სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენს ქვეყანაში ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა გამოიყენება საკანონმდებლო რეგულაციებში.

მოკლედ, ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს ალტერნატიულ წარმოებას, რომელიც მიზნად ისახავს:

  • ეკოლოგიური სისტემის ბოროტად გამოყენების შედეგად ბუნებრივი ბალანსის გაუარესების აღდგენის მიზნით
  • გავრცელებული წარმოების სისტემები, რომლებიც მეგობრულ და ხალხურ გარემოშია
  • ზოგადად სინთეზური ქიმიური პესტიციდების, მინერალური სასუქებისა და ჰორმონების გამოყენების პრევენცია
  • ორგანული და მწვანე სასუქის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, ცვალებადობა, მცენარეთა დაცვა, ნიადაგის დაცვა, მცენარეთა წინააღმდეგობა და ბუნებრივი მტრები
  • გაიზარდოს არა მარტო რაოდენობის ზრდა წარმოება, არამედ პროდუქტის ხარისხი

ამ მიზნით, წარმოების შემთხვევაში ბუნების დაცვისა და ბიზნესის და მომხმარებელთა ინფორმირება, სურსათის წარმოება, მოხმარება და ნარჩენები გარემოს ეტაპებზე, უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს გარემოზე უარყოფით შედეგებს. კონტროლისა და სერტიფიცირების კვლევები ასევე ეფექტურია ბაზარზე ეკოლოგიური წარმოების მეთოდების მიერ წარმოებული საკვები პროდუქტების პრეზენტაციაში. მომხმარებელთა მეტი ეყრდნობა ეტიოლოგიური მეთოდების მიერ წარმოებულ პროდუქტებს.

ამასთან დაკავშირებით, TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიკაციის ინკ. ECOmark, ჩვენი ქვეყნის პირობების გათვალისწინებით, ეკოლოგიური პროდუქციის სერტიფიცირების კვლევების საფუძველზე ეკოლოგიური პროდუქტი შეიმუშავა სტანდარტი. პროდუქცია ეროკულ ეტიკეტზე იძლევა მომხმარებელს, რომ ამ პროდუქტებზე მეტი ყურადღება მიაქციოს.

ECOmark სტანდარტი ქმნის ნდობას მომხმარებელთათვის არა მარტო ეკოლოგიური პროდუქტებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში გადაგზავნაზე, არამედ პროდუქციის გადაგზავნაზე მთელს მსოფლიოში.