ამავდროულად, გარემოს დაცვის იდეა არა მარტო გარემოს შექმნისა და ნარჩენების დატოვებასთან დაკავშირებით, არამედ მცირე მასშტაბით, სამრეწველო სექტორისგან შედარებით, მაგალითად, ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობას ასევე ქმნის გარემოზე ზემოქმედებას. მაგალითად, საბანკო მომსახურებას არ გააჩნია ფიზიკური დაბინძურება, არამედ საინვესტიციო პროექტებისგან არაპირდაპირი გარემოსდაცვითი რისკები.

გარემოსდაცვითი საფრთხეებისა და საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია ეკოსისტემების უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება და აღმოფხვრა და უარყოფითი მოვლენების ჩარევა. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის კონცეფციის შექმნის ყველა ღონისძიება შეიმუშავა.

გარემოს მართვის სისტემაიგი მიზნად ისახავს თავიდან აიცილოს ყველა ეკოსისტემის განადგურება, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანებისა და ადამიანთა გადარჩენას და მათი მომავლის თავიდან აცილების მიზნით.

გარემოს რისკის მართვა არის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, თუ რა უნდა გააკეთოს. ამისათვის საფრთხე უნდა განისაზღვროს პირველი. რისკის შეფასების ფაზაში რისკები ფასდება და პროცესები განისაზღვრება აუცილებელი კონტროლის ღონისძიებების შესასრულებლად. რისკის დონეების მიღება წინასწარ განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შედარებით ხდება.

ორგანიზაციები TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემადა უზრუნველყოს საქმიანობის გაგრძელება ამ სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოსერტიფიცირების კვლევებთან ერთად, იგი აქტიურად მუშაობს როგორც კონსულტაციებსა და ტრენინგებში. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის შესახებ ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს მიერ მოწოდებული ტრენინგი მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:

 • TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • გარემოს მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება
 • გარემოს მართვის სისტემა შიდა აუდიტის ტრენინგი
 • გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგი
 • ნარჩენების მართვის ტრენინგი
 • ეკოლოგიური რისკები და საგანგებო სიტუაციები - ინტერვენციის ტრენინგი
 • გარემოს დაცვის სპეციალისტი

მათგან გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგიგარემოსდაცვითი პრობლემებისადმი მგრძნობიარე კომპანიებისთვის და გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება მათ საქმიანობაში, გარემოსდაცვითი ზემოქმედებისა და ზომების განსაზღვრა სამუშაო პრიორიტეტების განსაზღვრისას და გარემოს რისკების შესაფასებლად და კლასიფიცირებისათვის.

ისინი, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ტრენინგზე, უნდა მიიღონ TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის ძირითადი ტრენინგი. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გარემოსდაცვითი რისკების შეფასების ტრენინგის შინაარსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • გარემოს ძირითადი განსაზღვრებები
 • გარემოსდაცვითი ზემოქმედება და ზომები ორგანიზაციებში
 • გარემოს რისკის შეფასების მნიშვნელობა
 • რა არის ISO 14001 მოთხოვნები გარემოსდაცვითი რისკების შეფასებისთვის?
 • ეკოლოგიური ზომების შეფასება და შეფასება
 • როგორ განვსაზღვროთ ეკოლოგიური რისკები?
 • რისკის კონცეპტუალური მიმოხილვა
 • რისკის ანალიზი და სამართლებრივი მოთხოვნები
 • რისკების შეფასების მეთოდები
 • რისკის მოცილება ან შემცირება
 • მონიტორინგის რისკი
 • საქმის შესწავლა

გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგი ორ-სამ დღეში გრძელდება და უნდა გაგრძელდეს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებული მონაწილეები დამოწმებული არიან.

ტრენინგს ჩაუტარებენ ტრენერის სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი და საექსპერტო ინსტრუქტორები და მონაწილეებს საშუალება აქვთ, გაეცნონ სწავლების პერიოდში განაცხადების დიდ რაოდენობას. სასურველია, ეს ტრენინგები კომპანიის სამუშაო გარემოშია გათვალისწინებული.

გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლები TURCERT სერტიფიკაციის ორგანო ყოველთვის თქვენთან ერთად შეიტყოთ მეტი გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგი ან უზრუნველყოს ეს ტრენინგი.