ყველა ორგანიზაცია, რომელიც გარემოსდაცვითია, უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნულ და საერთაშორისო სამართლებრივ რეგულაციებს და მათ საქმიანობაში გარემოსთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. მათ უნდა განახორციელონ სამეცნიერო კვლევა და ტექნოლოგიური განვითარება, გარემოს დაბინძურების დაძლევა და მუდმივად გააუმჯობესოს გარემოსდაცვითი მუშაობა. მათ უნდა დაიცვან და გამოიყენონ ბუნებრივი რესურსები ყველაზე ეფექტური გზა. ისინი მიზნად ისახავენ, რომ მაქსიმალურად შეამცირონ ან გადატვირთონ წყარო. ყველა თანამშრომელი საჭიროა გარემოს დაცვის შესახებ მათი თანამშრომლების განათლებასა და გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ცნობიერების ამაღლებაზე ზემოთაღნიშნული მენეჯმენტის ყველაზე დაბალი დონე. თუ ეს ყველაფერი მოჰყვება, შესაძლებელი იქნება მომავალი თაობებისათვის უფრო მყარი გარემოს დატოვება.

ორგანიზაციები გარემოს მართვაის უნდა ჩატარდეს უმაღლესი დონის სტრატეგიებისა და პოლიტიკის ფარგლებში.

დაწესებულებებში TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და ამ სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად საქმიანობის გაგრძელების უზრუნველსაყოფად, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოსერტიფიცირების კვლევებთან ერთად, იგი აქტიურად მუშაობს როგორც კონსულტაციებსა და ტრენინგებში. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის შესახებ ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს მიერ მოწოდებული ტრენინგი მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:

 • TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • გარემოს მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება
 • გარემოს მართვის სისტემა შიდა აუდიტის ტრენინგი
 • გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგი
 • ნარჩენების მართვის ტრენინგი
 • ეკოლოგიური რისკები და საგანგებო სიტუაციები - ინტერვენციის ტრენინგი
 • გარემოს დაცვის სპეციალისტი

ამ პროგრამებიდან ეკოლოგიური რისკები და საგანგებო სიტუაციები - ინტერვენციის ტრენინგიყველა სახის საგანგებო სიტუაციების, კატასტროფების, სამუშაო უბედური შემთხვევების, ქიმიური დაღვრის და გაჟონვის და მზადდება მომზადდება მიწისძვრის.

ისინი, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ტრენინგზე, უნდა მიიღონ TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის ძირითადი ტრენინგი. გარემოსდაცვითი რისკების და საგანგებო სიტუაციების შინაარსი - რეაგირების ტრენინგი ტურცენტის სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ არის შემდეგი თემები:

 • გარემოს რისკის შეფასების მნიშვნელობა
 • ISO 14001 სტანდარტების გარემოსდაცვითი რისკების შეფასება
 • გარემოს საფრთხე და რისკის განსაზღვრა და განსხვავებები
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასების საქმიანობის იდენტიფიკაცია
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასების გუნდების ჩამოყალიბება
 • გარემოსდაცვითი რისკების ძირითადი ეფექტები
 • გარემოს რისკების მნიშვნელობა
 • გარემოსდაცვითი რისკების შესახებ სამართლებრივი მოთხოვნები
 • გარემოსდაცვითი რისკები მისაღებია
 • გარემოსდაცვითი რისკების მართვის იერარქიის ეტაპები
 • გარემოსდაცვითი რისკების წინააღმდეგ ღონისძიებების დაგეგმვა
 • საქმის შესწავლა

გარემოსდაცვითი რისკები და საგანგებო სიტუაციები - რეაგირების ტრენინგი, როგორც წესი, ორი დღის განმავლობაში დასრულდება და აუცილებელია ამ ტრეინინგების გაგრძელება. ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებული მონაწილეები დამოწმებული არიან.

ტრენინგებს უზრუნველყოფს ტურცენტის სერტიფიცირების ორგანოს გამოცდილი და გამოცდილი პერსონალი და მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ ჰქონდეთ დიდი რაოდენობით განაცხადების მომზადება. სასურველია, ეს ტრენინგები კომპანიის სამუშაო გარემოშია გათვალისწინებული.

გარემოსდაცვითი რისკების და გადაუდებელი რეაგირების ტრეინინგის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან ამ ტრენინგის უზრუნველსაყოფად, ყოველთვის თქვენთვისაა TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლები.