ენერგიის მართვის სისტემა ISO 50001, მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიული მდებარეობა და ზომა, საჯარო თუ კერძო, შეიძლება იყოს შესაფერისი ყველასთვის ორგანიზაციებს, საწარმოო და მომსახურების სექტორის სტანდარტებს. თუმცა, კერძოდ, სამართლებრივი ვალდებულებების სათბურის გაზების გამოყოფა და ენერგიის დაკავშირებული საქმიანობის ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული, რომ უმაღლეს სასწავლებელში.

იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ინდუსტრიის სავაჭრო სექტორის ორგანიზაცია მსოფლიოში შეესაბამება სტანდარტების ამ სისტემაში, დადგენილია, რომ 60 იქნება დაფარული ენერგეტიკული გამოიყენება მსოფლიოში.

ორგანიზაციებისთვის სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკული ფასების ან გლობალური ეკონომიკის კონტროლი შეუძლებელია. თუმცა, მათთვის ყოველთვის შესაძლებელი იქნება ენერგიის მოხმარების კონტროლი ახალი მეთოდების გამოყენებით. თუ ორგანიზაციების ენერგო რესურსები ეფექტურად და შეიძლება გაუმჯობესდეს ენერგო ეფექტურობის, ენერგიის ხარჯები და მოხმარების დაეცემა, რაც გამოიწვევს მნიშვნელოვანი მომატება. ორგანიზაციებს, ამ შემცირების ენერგიის მოხმარება და ენერგიის მოხმარება საჭირო მიუთითოთ მიზნების შეამცირონ ენერგიის.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოკომპანია ასევე აწვდის ენერგო მენეჯმენტის სისტემის საკითხს და ასევე უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და ტრეინინგ მომსახურებას, ასევე სერტიფიცირების კვლევებს. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს ენერგეტიკული მართვის სისტემის სასწავლო კურსები შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:

 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა შიდა ინსპექციის ტრენინგი
 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება

ამ ტრენინგის შედეგად, TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა შიდა ინსპექციის ტრენინგიუზრუნველყოფილია შიდა ინსპექტორების ტრენინგი, რათა უზრუნველყოს სისტემის სწორად მართვა. ISO 50001 სტანდარტების, კომპანიის დაცვით სტანდარტული პირობები, რომ, თუ ეფექტურად განხორციელდეს სტანდარტული ნივთიერება და რათა დადგინდეს, თუ მუდმივი ან სისტემის სურს კომპანია მუშაობას შიდა აუდიტის ოფიცერი.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემის შიდა ინსპექციის ტრენინგის მთავარი თემებია:

 • TS EN ISO 50001 სტანდარტული ნიმუშების ინტერპრეტაცია გამომძიებლის თვალით
 • TS EN ISO 50001 სტანდარტის განმარტება
 • გამოცდების ტიპები
 • შესწავლის სარგებელი
 • აუდიტის მართვა
 • აუდიტის დაგეგმვა
 • კითხვარის მომზადება
 • ანგარიშის საბოლოო დასკვნა და ანგარიშის წერა
 • აუდიტორის პასუხისმგებლობა
 • საქმის შესწავლა

სავალდებულოა გააგრძელოს ტრენინგები იმისათვის, რომ მიიღოთ მოსალოდნელი სარგებელი TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემის შიდა აუდიტის ტრეინინგიდან, რომელიც ორდღიანი ტრენინგია. გარდა ამისა, ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა მიიღონ TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა ძირითადი ტრეინინგი. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

იმ შემთხვევაში, თუ ენერგიის მართვის სისტემა TS EN 50001 თუ სთხოვა უნდა იქნას დამატებითი ინფორმაცია შიდა აუდიტის სასწავლო ან მიმდინარეობს მოითხოვა, რომ ამგვარი სწავლება, სერტიფიკაციის ორგანოების TURCERT გამოცდილი თანამშრომელი იქნება უფლება გარდა თქვენ.