ჩვენს ქვეყანაში გარემოს და ენერგეტიკის სფეროში ბევრი რამ გაკეთდა და ბევრი სამართლებრივი რეგულაცია გამოქვეყნდა ევროკავშირის ჰარმონიზაციის კვლევის ფარგლებში. ენერგორესურსების და ენერგიის ეფექტურობის გაზრდის შესახებ დებულების მიხედვით, ორგანიზაციებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ TS EN ISO 2011 ენერგიის მართვის სისტემის სერტიფიკატი, ვერ შეძლებენ ეფექტურობის გაზრდის პროექტებს.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ან ევროკავშირის მიერ მოწოდებული სხვადასხვა საკრედიტო საშუალებების უპირატესობების გათვალისწინებით, ენერგოეფექტურობის მცდელობები პიონერად ხორციელდება.

ISO 50001 ენერგო მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტი მოითხოვს კომპანიებს ქვაბების, სანთურები, კომპრესორების და სხვა მნიშვნელოვანი წერტილების და სხვა ქულების იდენტიფიცირება და განსაზღვრა, რაც ხელს უწყობს წარსული და მიმდინარე ენერგომოხმარების ეფექტურობის გაუმჯობესებას.

ეს სისტემა ასევე ეხმარება კომპანიებს მუდმივად გააუმჯობესონ თავიანთი ოფისებისა და საწარმოო ობიექტების ენერგო ეფექტურობა, გამოიყენონ უფრო ეფექტური და შეამცირონ საოპერაციო ხარჯები. მეორეს მხრივ, იგი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სათბურის გაზის ემისიების შემცირებას, არაპირდაპირ.

ISO 50001 ენერგიის მართვის სისტემის სტანდარტი განსაკუთრებით მიესადაგება შემდეგ ორგანიზაციებს ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად:

 • სამრეწველო და საწარმოო კომპანიები
 • დენის მწარმოებლები
 • ჯაჭვის მაღაზიები
 • საავადმყოფოები, ბანკები, სკოლები, უნივერსიტეტები

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოკომპანია ასევე აწვდის ენერგო მენეჯმენტის სისტემის საკითხს და ასევე უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და ტრეინინგ მომსახურებას, ასევე სერტიფიცირების კვლევებს. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს ენერგეტიკული მართვის სისტემის სასწავლო კურსები შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:

 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა შიდა ინსპექციის ტრენინგი
 • TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება

ამ ტრენინგის შედეგად, TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგისისტემური კვლევებისა და სისტემის გამოყენების მხარდასაჭერად სტანდარტული ელემენტების განმარტების გზით.

TUR ENER XXX ენერგიის მართვის სისტემის ძირითად თემებს TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ ძირითად ტრენინგს წარმოადგენს:

 • TSE სერტიფიცირების პროცედურა
 • ენერგოეფექტურობის ძირითადი ცნებები
 • ენერგო მენეჯმენტის სისტემის და სერტიფიცირების უპირატესობები
 • TS EN ISO 50001 სერიის სტანდარტების დანერგვა
 • TS EN ISO 50001 სტანდარტული ნივთიერებების ინტერპრეტაცია
 • საქმის შესწავლა

სავალდებულოა გააგრძელოს ტრენინგები, რათა მივაღწიოთ TS EN 50001 ენერგიის მართვის სისტემის ძირითად ტრეინინგს, რომელიც ორდღიან ტრენინგს წარმოადგენს. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

TS EN 50001 თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ენერგეტიკის მართვის სისტემაში ძირითადი მენეჯმენტის შესახებ, ან თუ გსურთ ტრენინგის ჩატარება, მაშინვე მიიღებთ TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს თანამშრომლებს.