მომხმარებელთა საჩივრები ყოველთვის არ უნდა იყოს მიღებული უარყოფითი გზით. ბევრმა ორგანიზაციამ იპოვა შესაძლებლობა, გააუმჯობესოს მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა ან მომხმარებელთა საჩივრის მართვის სისტემა. უფრო მეტიც, ამ სისტემაში მრავალი შემოქმედებითი იდეა იქნა მიღწეული. ISO 10002 სტანდარტის მიხედვით, კომპანიის პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ კლიენტის მიერ გამოთქმული გადაწყვეტა ღიად ან ირიბად, საჩივრს ან საჩივრის მოსალოდნელ უკმაყოფილებას უწოდებს.

ასევე მნიშვნელოვანია მყარი ფირმის შენარჩუნება, ისევე როგორც ახალი კლიენტების მოსაგებად. კლიენტი კარგავს კარგავს ბევრ სურათს ბაზარზე და რემონტი მოითხოვს ბევრად უფრო მეტ ძალისხმევას. აქედან გამომდინარე, ფირმებმა უნდა შეცვალონ თავიანთი ამჟამინდელი ეფექტურობის დონეები და განახორციელონ ინოვაციები პროდუქტისა და მომსახურების სფეროში ბაზარზე, სადაც კონკურენციის პირობები უარესდება. კარგად დამკვიდრებული და მართული სამომხმარებლო კმაყოფილების მართვის სისტემა მნიშვნელოვანია ბრენდის ღირებულებების შენარჩუნებისა და მომხმარებელთა საჭიროებების მართვისათვის.

ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა აპლიკაციას აქვს რიგი უპირატესობები. მაგალითად, ორგანიზაციის მიერ საჩივრების გატარება თანმიმდევრული, სისტემური და პასუხისმგებლობის ფორმით ზრდის საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას, რომელიც აკმაყოფილებს მომხმარებელს და ორგანიზაციას. როგორც პროცესების მითითებით, მომხმარებელს ადვილად შეუძლია განახორციელოს სისტემის ეტაპები.

დამკვეთის დაკმაყოფილება და მომხმარებელთა საჩივრის შეფასება, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოასევე მნიშვნელოვანია მნიშვნელობა და ასევე უზრუნველყოფს საკონსულტაციო და სასწავლო მომსახურებას, ასევე სერტიფიცირების კვლევებს. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანო მომხმარებელთა კმაყოფილება შეიძლება დაჯგუფდეს შემდეგი სახით:

 • TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა შიდა აუდიტის ტრენინგი
 • TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება

ამ ტრენინგის შედეგად, TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგიკლიენტთა დაკმაყოფილების გაზრდის მიზნით მათი ბიზნესის და მომხმარებელთა საჩივრის მართვის სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით მომხმარებელთა საჩივრების შეფასების მიზნით, კომპანიებს ეძლევათ სისტემის ჩამოყალიბების მიზანი და უპასუხონ სისტემის უწყვეტი გადარჩენისათვის საჭირო სტანდარტებს.

TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემის ძირითად თემებს TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ ძირითად ტრენინგებს წარმოადგენს:

 • TSE სერტიფიცირების პროცედურა
 • TS ISO 10002 პირობები
 • პირობები და განმარტებები, პრინციპები
 • საჩივრების გატარება ჩარჩო
 • დაგეგმვა და დიზაინი
 • საჩივრების გატარების პროცესის გაშუქება
 • შენარჩუნების / გაუმჯობესება
 • საქმის შესწავლა

აუცილებელია გააგრძელოს ტრენინგები, რათა მივაღწიოთ TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მართვის სისტემის ძირითად ტრეინინგის მოსალოდნელ სარგებელს, რაც ორდღიანი ტრენინგია. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

თუ დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა TS ISO 10002 მომხმარებელთა კმაყოფილების მენეჯმენტის სისტემის ძირითად ტრენინგზე, ან თუკი ეს ტრენინგის ჩატარება მოითხოვება, თქვენთვის იქნება TURCERT- ის სერტიფიცირების სამსახურის გამოცდილი პერსონალი.