პროდუქტის ხარისხი არ არის მხოლოდ ამ პროდუქტის დიზაინსა და წარმოებასთან. იგი პროდუქტის ხარისხს განსაზღვრავს პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე. თუმცა, სტატისტიკური პროცესის კონტროლის პრინციპებს, ყველა ეს ნაბიჯი ძირითადად გამოიყენება, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია წარმოების ფაზაში. ნაკადის მიღებული ინფორმაცია ამ ეტაპზე, ძალიან მცირე, თუნდაც ერთი counter მაღაზია მდებარეობს, ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული წარმატებით ფართომასშტაბიანი სამრეწველო ქარხნები.

სტატისტიკური პროცესის კონტროლის პრინციპებიგანსხვავდება ტრადიციული ხარისხის კონტროლისგან. მაგალითად, პროდუქტის მახასიათებლების შედარება სპეციფიკაციებთან ან ტოლერანტებთან შედარების ნაცვლად, მიღებული ზომები შედარებით წარმოიქმნება წარმოების პროცესის ბუნებრივი ცვალებადობით. ამ სისტემაში, გარდა ზომები, სიმტკიცე და მსგავსი თვისებები პროდუქტის, ტემპერატურის მახასიათებლები, წნევა, სიჩქარე და მსგავსი პროცესის მახასიათებლები მონიტორინგი და იზომება. ამ გაზომვის ფასეულობებს წარმოადგენენ ინფორმაცია წარმოების პროცესის მიმართულებით. ამ გზით, ადრეული გაფრთხილებაა გათვალისწინებული მომავალი პრობლემების და ზომების მიღება დროულად.

სტატისტიკური პროცესის კონტროლის პრინციპების წყალობით, პროდუქციის შეცდომები ხელს უშლის და პროდუქტი მზადდება მომხმარებლის მოლოდინების მიხედვით. თუმცა, ტრადიციული ხარისხის მართვის მეთოდების მიხედვით, არ შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული, რომ შეცდომები და scraps თავიდან იქნას აცილებული, რადგან პროდუქტის მახასიათებლები შედარებით სპეციფიკაციებით ან ტოლერანტობით. თუ პროცესები დაცულია კონტროლის ქვეშ, შესაძლებელია დროთა განმავლობაში გაუმჯობესდეს პროცესები და შეამცირონ გაუმართავი პროდუქტების რაოდენობა.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოასევე იძლევა უწყვეტი გაუმჯობესების ტრენინგებს და გთავაზობთ სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს ამ თემაზე. ზოგიერთი სასწავლო პროგრამა ასეთია:

 • სტატისტიკური პროცესი საკონტროლო ტრენინგი
 • სულ ხარისხის მართვის ტრენინგი
 • პრობლემის გადაჭრის ტექნიკა
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების სწავლება

ამ ტრენინგის შედეგად, სტატისტიკური პროცესი საკონტროლო ტრენინგიხარისხის მართვის აჩვენებს სისტემის ვარგისობის და ეფექტურობის და ხარისხის მართვის იდენტიფიცირება მონაცემები, რომლებიც საჭიროა შევაფასოთ სისტემა შეიძლება გაკეთდეს რა წერტილი მუდმივი გაუმჯობესება, შეაგროვოს და გეძლევათ მიზნით იდენტიფიცირების სტატისტიკური ტექნიკის გამოიყენება ანალიზი მათ.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ სტატისტიკური პროცესის კონტროლის ტრეინინგის ძირითადი თემაა:

 • ძირითადი ინფორმაცია ხარისხის სისტემებისა და ხარისხის კონტროლის შესახებ
 • რატომ არის საჭირო სტატისტიკური ტექნიკა?
 • ძირითადი სტატისტიკური ცნებები
 • შვიდი ძირითადი სტატისტიკური ტექნიკა (ნაკადის ჩარტში, ტვინის შტურმი, გამოიწვიოს შედეგი დიაგრამა, Pareto ანალიზი, დაჯგუფება, ჰისტოგრამი, სარგებელი ღირებულება ანალიზი)
 • კონტროლის პროცესი სტატისტიკური მეთოდებით (კონტროლის სქემები)
 • მონაცემთა შეგროვების მეთოდები
 • შერჩევის დაგეგმვა
 • ინსპექტირება და მიღება შერჩევა
 • საქმის შესწავლა

სავალდებულოა გააგრძელოს ტრენინგები სტატისტიკური პროცესის კონტროლის ტრენინგის სავარაუდო სარგებლის მისაღებად, რომელიც სამდღიანი ტრენინგია. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

თუ დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა სტატისტიკური პროცესის კონტროლის ტრენინგზე ან თუკი ეს ტრენინგის ჩატარების მოთხოვნით, თქვენთან ერთად დაუყოვნებლივ მიიღებთ TURCERT- ის სერტიფიცირების სამსახურის თანამშრომლებს.