სრული ხარისხის მართვა, მისი კლასიკური განსაზღვრებაა, უზრუნველყოს მომხმარებელთა მოლოდინების დასაკმაყოფილებლად სისტემატური მიდგომისა და ყველა თანამშრომლის მონაწილეობით წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ხარისხი. წარმოების პროცესებში დასაქმებულთა აზრები და ამოცანები გამოიყენება და ყველა თანამშრომელი შედის ხარისხში. მიუხედავად იმისა, რომ პირველად XERX- ის მიერ ახალი მენეჯერის სახით იქნა წარდგენილი XX საუკუნეში, ეს დრო პოპულარული არ იყო. თუმცა, ამ სისტემის პირველი გამოყენება, ამ თვალსაზრისით, იაპონიაში 1926 წლის განმავლობაში იყო. იაპონიის აღმასრულებლები ხარისხიან ბაზარზე ყველაზე მცირე ბიზნეს ერთეულებს ავრცელებდნენ და ინფორმირებულნი იყვნენ ყველა თანამშრომლის მომზადება.

ხარისხი შეიძლება გამოხატავდეს პროდუქტის ან მომსახურების თვისებებს, რომლებიც განისაზღვრება და ეფუძნება სამომავლო მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობას. ამ განმარტებით, ხარისხი ნიშნავს სამომხმარებლო კმაყოფილებას. ხარისხი დაკავშირებულია პროცესებთან. ეს შეიძლება ჩაითვალოს გრძელვადიან ინვესტიციად. გრძელვადიან პერსპექტივაში, შეცდომის გარეშე სამუშაოს შესრულების ღირებულება უფრო დაბალია, ვიდრე გასწორება. ხარისხი არის ის, რაც დროა. წარმოების სრულყოფის გაგება აუცილებელია.

ხარისხის წყალობით, კლიენტების კმაყოფილება იზრდება, საბაზრო წილის ზრდა, მომგებიანობის გაზრდა, თანამშრომელთა კმაყოფილება იზრდება, ხარჯების შემცირება და მაღალი კონკურენციული ძალა იქმნება. მეორე მხრივ, ცუდი ხარისხის პროდუქციის შედეგი, მომხმარებელთა უკმაყოფილება წარმოიქმნება, საბაზრო წილის შემცირება, რესურსების ნარჩენები, არაეფექტურობა იზრდება, ხარჯების ზრდა და მუშების მოტივაცია დაიკარგება.

თუ მთელი ხარისხის მართვის მიღება და დანერგილია ყველა მისი პრინციპი, იგი ქმნის დიდ კონკურენტულ ძალას და უპირატესობას ამ სისტემაში განხორციელებულ ორგანიზაციებში. სისტემის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს: მომხმარებელთა ფოკუსირება, ურთიერთდამოკიდებულება (მოგება / გამარჯვების პრინციპი), თანამშრომელთა მონაწილეობა, ხელმძღვანელობა, პროცესის მართვა, უწყვეტი გაუმჯობესება, გადაწყვეტილებების მიღებისა და სისტემური მიდგომის მართვა.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოასევე იძლევა უწყვეტი გაუმჯობესების ტრენინგებს და გთავაზობთ სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებს ამ თემაზე. ზოგიერთი სასწავლო პროგრამა ასეთია:

 • სტატისტიკური პროცესი საკონტროლო ტრენინგი
 • სულ ხარისხის მართვის ტრენინგი
 • პრობლემის გადაჭრის ტექნიკა
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების სწავლება

ამ ტრენინგის შედეგად, სულ ხარისხის მართვის ტრენინგიხარისხის მართვის სისტემის სტანდარტისა და რვა ძირითადი პრინციპის ძირითადი კონცეფციების გარდა, მოცემულია ის, რომ შეიტანოს სტანდარტული ელემენტების ინტერპრეტაცია და სისტემის დამკვიდრება და განხორციელება.

TURCERT- ის სერტიფიცირების ორგანოს მიერ ჩატარებული საერთო ხარისხის მართვის ტრენინგის მთავარი თემებია:

 • TSE სერტიფიცირების პროცედურა
 • ძირითადი ცნებები ხარისხის შესახებ
 • ხარისხის მოთხოვნები
 • ხარისხის მართვის სისტემებისა და სერტიფიცირების უპირატესობები
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა ხარისხის მართვის სისტემებში
 • TS EN ISO 9001 სერიის სტანდარტების განმარტება
 • TS EN ISO 9001 სტანდარტული ნივთიერებების ინტერპრეტაცია
 • საქმის შესწავლა

აუცილებელია გააგრძელოს ტრენინგები, რათა მივაღწიოთ მოსალოდნელ სარგებელს ტოტალური ხარისხის მართვის ტრენინგისაგან, რომელიც ორდღიანი ტრენინგია. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

თუ დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა სულ ხარისხის მართვის ტრეინინგ ტრეინინგში ან თუკი ეს ტრენინგის ჩატარების მოთხოვნით, თქვენთვის იქნება TURCERT სერტიფიკაციის სამსახურის გამოცდილი თანამშრომლები.