საერთოდ, კომპანია შეიქმნა შიდა კაპიტალის TÜRCERT ტექნიკური კონტროლის და სერტიფიცირების კომპანია, შესაბამისად მრავალჯერადი მართვის სისტემის სტანდარტებისა და პროდუქციის სერტიფიცირების დირექტივების და სტანდარტების საფუძველზე, აუდიტის, ინსპექტირების, სერტიფიცირების, ჩართული შემოწმების და სასწავლო საქმიანობას. ეს მოქმედებს ქვეყნის ინსტიტუტების შიგნით და ქვეყნის გარეთ აკრედიტაციის საკითხებთან დაკავშირებით უკვე აკრედიტებული და მიღებული აქვს ყველა საჭირო უფლებამოსილების როგორც შემფასებელ ორგანოებს.

TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანოს საქმიანობა შეიძლება დაჯგუფდეს სამი სათაურების მიხედვით: სერტიფიცირების კვლევები, სასწავლო მომსახურება და შემოწმება და ტესტირება.

სერტიფიცირების კვლევები

სერტიფიცირების მიზანია დაადგინოს, რომ დაწესებულებაში და ორგანიზაციაში მოქმედი მართვის სისტემა შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს და ეფექტურად ახორციელებს დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. სერტიფიკაცია ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ მართვის სისტემის სტანდარტებს გააჩნიათ შესაძლებლობა განუწყვეტლივ განახორციელონ ინსტიტუტი ან ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პოლიტიკა და ამოცანები. ორგანიზაციამ, რომელმაც მიიღო სერტიფიკატი, ამგვარად შეიტანა დამატებული ღირებულება.

საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაცია
UAF - გაერთიანებული აკრედიტაციის ფონდი

TÜRCERT, როგორც ეროვნული და ახორციელებს საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების გამოქვეყნებული სტანდარტებისა და კანონები, კანონქვემდებარე და მსგავსი კანონმდებლობა შეესაბამება ძალისხმევა, რათა სერტიფიცირების. დამოკიდებულია მოთხოვნებს თქმით სერტიფიცირების სისტემებისა და ოპერაციების წინასწარი აუდიტი და აუდიტის სფეროში მუშაობის იგეგმება, თუ გათვალისწინებული აუცილებელი პირობები სრულდება და მიწოდება რედაქტირების დოკუმენტში დაკავშირებული კომპანიასთან სისტემა. გარდა ამისა, დოკუმენტის მოქმედების ვადა წლიური პერიოდული ინსპექტირების კომპანიები კარგად მოვლილი.

სერტიფიცირების კვლევების, ტესტირებისა და ანალიზის კვლევების ფარგლებში, სათვალთვალო მომსახურება, შესაბამისობის შემოწმება და მსგავსი საქმიანობა ხორციელდება.

საგანმანათლებლო მომსახურება

მანამდე შექმნისა და მუშაობის კომპანიები სხვადასხვა მართვის სისტემების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ორივე დადგენილი სისტემის, მაშინ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შეგნებული ხელმძღვანელობას და თანამშრომლებს. ისინი ასევე ვალდებულნი არიან სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების. TÜRCERT, თითქმის ყველა მართვის სისტემები, განათლება, შიდა აუდიტორის სასწავლო, დოკუმენტაცია, სასწავლო და მართვის სისტემების მოთხოვნებს თანამშრომლებს კომპეტენციის სათანადო სპეციალური განათლება. ასევე შეიქმნება, რათა უზრუნველყონ მდგრადი სტატისტიკური პროცესის კონტროლის სასწავლო სისტემების, პრობლემის გადაჭრის ტექნიკას მოცემულია მომზადების და განათლების, როგორც უწყვეტი გაუმჯობესება.

ინსპექტირება და ტესტირება

დაარსების მართვის სისტემების კომპანიამ სხვადასხვა ღონისძიებები უნდა გავაკეთოთ დროს მიღების შესაბამისი სტანდარტების და განახორციელებენ ოპერაციებს, სანამ იგი აუცილებელი ღონისძიებების და ტესტები. LVD დაბალი ძაბვის გამოცდა, EMC ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ტესტი, სუფთა ოთახი ტესტირება, საჰაერო მიკრობიოლოგია ტესტები, ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ანალიზი, განათება საზომი, მტვერი გაზომვა, ხმაური გაზომვა, გაზის გაზომვა, ვიბრაციის საზომი მხოლოდ რამდენიმე მათგანი.TÜRCERT, შემდეგ მინიჭებას ამ ტექნიკური მომსახურების ფირმების მიიღოს კალიბრაცია ინსტრუმენტები და ტექნიკა ისინი იყენებენ წარმოების, რედაქტირების calibration ინფორმაციით, მისცეს დაკალიბრების სერტიფიკატი, ქვეყნის შიგნით და გარეთ საზომი და მონაწილეობა დაკალიბრების ლაბორატორიების დაკავშირებული სატენდერო და calibration მომსახურების ასევე ეწევა საქმიანობას, როგორიცაა აკრედიტაციის მისაღებად აკრედიტაციის ორგანოების .

IAF- ის სრული წევრი ჩვენი UAF აკრედიტაცია თან ერთვის. აკრედიტაციის ამ სერთიფიკატის სანახავად, ეწვიეთ შემდეგ PDF- ს.
TÜRCERT; IAF– ის სრული წევრი UAF– ის აკრედიტაცია
 (იხსნება Adobe Reader- ში)

 

UAF - თან ერთვის ISO 17021 სისტემის სერტიფიკაციის აკრედიტაცია. თქვენ შეგიძლიათ ამ აკრედიტაციის სერთიფიკატს ქვემოთ მოყვანილი PDF ფაილიდან.
UAF - ISO 17021 სისტემის სერტიფიცირების აკრედიტაცია
 (იხსნება Adobe Reader- ში)

 

ჩვენი UAF - ISO XXX აკრედიტაცია თან ერთვის. თქვენ შეგიძლიათ ამ აკრედიტაციის სერთიფიკატს ქვემოთ მოყვანილი PDF ფაილიდან.
UAF - ინსპექცია და ტესტირება აკრედიტაცია
UAF - ინსპექცია და ტესტირების აკრედიტაციის სფერო
(იხსნება Adobe Reader- ში)

 

UAF - ჩვენი აკრედიტაციის გამოცემა თან ერთვის. თქვენ შეგიძლიათ ამ აკრედიტაციის მიღების სერტიფიკატის მიღება ქვემოთ მოცემულ PDF ფაილიდან.
UAF - აკრედიტაციის პუბლიკაცია
 (იხსნება Adobe Reader- ში)

 

ჩვენი HALAL აკრედიტაცია თან ერთვის. თქვენ შეგიძლიათ ამ აკრედიტაციის სერთიფიკატს ქვემოთ მოყვანილი PDF ფაილიდან.
HALAL აკრედიტაცია (იხსნება Adobe Reader- ში)