ორგანიზაციები

ISO საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია
ეკო ლეიბლი
EA ევროპის აკრედიტაციის სააგენტო
UAF ამერიკის აკრედიტაციის სააგენტო
ILAC საერთაშორისო ლაბორატორიის აკრედიტაციის სააგენტო
საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმი
IEC საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია