TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიცირების კომპანია, რომელიც ემსახურება კლიენტებს ფართო სივრცეში, აგრძელებს მუშაობას სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა აკრედიტაციის ინსტიტუტებთან ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ.

დღევანდელ შემთხვევაში TÜRCERT სამი აკრედიტაციის ორგანო აკრედიტებული :

  • UAF - ამერიკული აკრედიტაცია და TÜRCERT აკრედიტაციის დაასრულა მუშაობა.

გაერთიანებული აკრედიტაციის ფონდი (UAF) აწვდის სერტიფიკაციის ორგანოებს სხვადასხვა მართვის სისტემების პროგრამებისთვის ISO / IEC 17021 შესაბამისად. ISO / IEC 17020 შესაბამისად, ორგანიზაციები შეფასებულია მათი კრიტერიუმების შესაბამისად და UAF- ისა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად. UAF უზრუნველყოფს ISO / IEC 17025 სტანდარტების აკრედიტაციის გეგმებს ISO / IEC 15189- ის შესაბამისად, სამედიცინო გამოსახულების ცენტრების ISO- ის და სერტიფიცირების ორგანოების შესაბამისად ISO / IEC 17065 შესაბამისად.

  • EAF (საწარმოს აკრედიტაციის ფონდი, ვაიომინგი, ამერიკის აკრედიტაციის სააგენტო)

EAF დაფუძნდა აშშ – ში 2015 წელს და არის საერთაშორისო აკრედიტაციის გთავაზობთ მომსახურებას. იგი მოქმედებს ნებაყოფლობითი მუშაობის პრინციპზე. იგი თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. იგი უზრუნველყოფს აკრედიტაციის მომსახურებას სასერთიფიკატო ორგანოებს, რომლებიც შეასრულებენ საერთაშორისო სტანდარტებს ნეიტრალური და დამოუკიდებელი გაგებით.

საერთაშორისო სტანდარტიზაციის ორგანიზაცია
UAF - გაერთიანებული აკრედიტაციის ფონდი

EAF ძირითადად აკრედიტაციას უწევს სასერთიფიკატო ორგანოებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ პროდუქტის სერტიფიკაციას, პერსონალის სერტიფიკაციას, შემოწმებას და ლაბორატორიულ სასერთიფიკატო მომსახურებას ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემისთვის, ISO 14001 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემისა და მართვის მსგავსი სისტემისთვის.

  • IHI ALLIANCE (საერთაშორისო Halal მთლიანობის ალიანსი)

IHI ALLIANCE არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა ჰალალტის ბაზრის მთლიანობის დაცვა გლობალურ ვაჭრობაში. ჰალალის საკვების საკითხი სულ უფრო პოპულარული გახდა. თუმცა, როდესაც ჰალოლი კვების მრეწველობის იზრდება იმდენად, არ არსებობს საკმარისი ინსტიტუტების უზრუნველყოფს აკრედიტაციის სერტიფიცირების ორგანოების ჯერჯერობით. მეორე მხრივ, წინააღმდეგობები გრძელდება ჰალალისა და ჰარამის კონცეფციებზე და გამოხატულია სხვადასხვა ინტერპრეტაციები. ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ინფორმაცია არ არსებობს საიმედო საცნობარო ცენტრი ინფორმაციისთვის. დღეს, IHI ALLIANCE დაარსდა 2007- ში.

საერთაშორისო აკრედიტაციის ფორუმი
IAF სრული წევრი

ერთის მხრივ, TÜRCERT განაგრძობს იდეების გაცვლას ამ ინსტიტუტებთან, ხოლო მოლაპარაკებები სხვა აკრედიტაციის ინსტიტუტებთან. ერთი მათგანია TÜRKAK (თურქეთის აკრედიტაციის სააგენტო).

TURKAK შეიქმნა 1999- ში, შესაბამისობის შეფასების ორგანოების აკრედიტაცია. TURKAK უზრუნველყოფს, რომ ეს ორგანიზაციები მოქმედებს ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. იგი ასევე იმუშავებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შესაბამისობის შეფასების ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტები მიიღება სახლში და საზღვარგარეთ.

TÜRCERT, სერტიფიცირების კვლევები გარდა ამისა, იგი ატარებს ინსპექტირებას და ტესტის სწავლებას და ორგანიზებას უწევს მენეჯმენტის სისტემებს. TÜRCERT, რომელიც უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს კონფიდენციალურობას და აჩვენებს მგრძნობიარობას, იყოს ობიექტური და დამოუკიდებელი ამ სამუშაოებში, ცდილობს გაითვალისწინოს ის მომსახურების მომხმარებელთა საჭიროებების გათვალისწინება.

ამ მიზნით, იგი მიიჩნევს შეზღუდულ და ცდილობს გააფართოვოს თავისი აკრედიტაციის დიაპაზონი. ამავდროულად, იგი მოქმედებს კონკურენციის პირობებში და ცდილობს არა უსამართლო კონკურენციის შექმნას არასწორი მეთოდებით.

მისი საქმიანობა, TÜRCERT შემდეგნაირად ივსება ეროვნული და საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ გაცემული ახალი პრაქტიკა და დირექტივები და მჭიდროდ აკონტროლებს ქვეყნის სამართლებრივ რეგულაციებს. მისი მიზანია შეასრულოს ორგანიზაციის მოლოდინები და მისი პოტენციური კლიენტები და გაზარდოს მომსახურების ხარისხი.

საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულების შემდეგ, TÜRCERT მიჰყავს უცხოური აკრედიტაციის ინსტიტუტებს და განაგრძობს მათთან ურთიერთობების გაცვლას მომსახურების გაფართოების მიზნით.