Bugün çok sayıda kuruluş, işletmelerinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakta ve faaliyetlerini bu sistemin kriterlerine uyarak ve standartlarını izleyerek sürdürmektedir. Ayıca bunca kuruluş sadece bu sistemi uygulamakla kalmamakta, bir de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak istemektedir.

Bu belgeye sahip olmak, tek başına, pazar avantajı demektir belki, ama unutulmamalıdır ki bu avantaj kısa vadelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kuruluşa sürekli iyileştirme disiplini ve mekanizması kazandırır. Ama önemli olan bu disiplini sürdürmek, bu mekanizmayı her zaman çalıştırmaktır. İşte o zaman elde edilen pazar avantajı süreklilik kazanır ve uzun vadeli olur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, işletmede kusursuzluğun sağlandığı anlamına gelmez. Kusursuz olmak diye bir şey, insanların da doğasına aykırıdır, kuruluşların da. Ancak Kalite Yönetim Sistemi’nin özünde sürekli iyileştirme olgusu vardır. Bu PUKÖ döngüsü ile sağlanmaktadır. Her olumsuz durum ya da her aksayan süreç mutlaka bu döngü içinde ele alınmalı ve çözümlenmelidir. Bu döngünün ilk adımı planlamadır. İkinci adım planlanan sürecin uygulanmasıdır. Üçüncü adım uygulamanın kontrol edilmesidir. Son adım ise kontrol sonucuna göre önlem almaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasından sonra, bu döngüler yaşatılmazsa, sistemin canlı tutulması sağlanamaz. O nedenle ilk anda elde edilen pazar avantajı uzun vadeli olamaz. O zaman her problem bir fırsatın habercisi olabilir. Sorunların tekrar etmesini önlemek, sorunu çözmekten çok daha yararlıdır.

Yakın bir zamanda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış 700’den fazla kuruluş ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu belgeye sahip olmanın kuruluşa kazandırdıkları şu şekilde ortaya çıkmıştır:

 • Kuruluşun imajı güçlenmekte, piyasa itibarı yükselmektedir
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlanmaktadır
 • Müşteri portföyü genişlemektedir
 • Rekabet gücü artmaktadır
 • Pazarlama faaliyetlerinde farklılık yaratılmaktadır
 • Tedarikçileri ile ilişkiler sorunsuz yürümektedir
 • Yönetim etkinliği artmaktadır
 • Çalışanlarda kalite bilinci oluşmaktadır
 • Süreçler, iş akışları ve uygulama talimatları dokümante edilmektedir
 • Yapılan işlerde standardizasyon ve tutarlılık sağlanmaktadır
 • Etkinlik ve üretkenlik artmaktadır
 • Hata oranları düşmekte, üretim kayıpları kontrol altında olmaktadır
 • Maliyetler düşmektedir
 • Geçmişe dönük kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak bir altyapı kurulmuş olmaktadır
 • Bu altyapı sayesinde verilerden ve istatistiksel ölçümlerden yaralanarak durum analizleri yapılmakta ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçları kullanılmaktadır
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olması ülke dışında ticari avantaj yaratmaktadır
 • Kurumsallaşma yolunda çok önemli bir adım atılmış olmaktadır

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TÜRCERT’dir. TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, kurulduğu günden bugüne, Kalite Yönetim Sistemi dahil hemen hemen bütün yönetim sistemlerinde belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak isteyen kuruluşlar, bu belgenin kuruluşa kazandıracağı önem konusunda, rahatlıkla TÜRCERT yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.