ISO 9000 denilince, Kalite Yönetim Sistemi standartlarının genel olarak gereklilikleri tanımlayan standartlar dizisi ifade edilmiş olmaktadır. Bunlardan biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, bir kurum veya kuruluşun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilmesi için uyması gereken gereklilikleri kapsamaktadır. Bugün geçerli olan versiyonu ISO 9001:2008’dir. Çünkü bundan önce 2000 yılında yapılan güncellemelerin arkasından en son güncelleme 2008 yılında yapılmıştır.

Büyüklüklerine ve faaliyet gösterdikleri sektöre bakılmaksızın her kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi talep edebilir. Ancak bunun öncesinde, o kuruluşta ISO 9001 standardının kurulmuş olması ve yönetiliyor olması gerekmektedir.

Kuruluşların faaliyet gösterdikleri sektörlere göre başka ISO standartları da geliştirilmiştir. Bunlardan birkaçı şu şekilde sayılabilir:

  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi
  • ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi
  • ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistemi
  • GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi
  • BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi
  • Azotex Güvenli Tekstil Sistemi
  • HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi
  • Helal Gıda Standartları

Bütün bu standartların temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı bulunmaktadır. Bu belgeye sahip olan kuruluşuların, faaliyet alanlarına göre yukarıda sayılan kalite sistemlerinden birini işletmelerinde kurmaları ve mevcut sisteme entegre etmeleri çok kolaydır.

ISO 9001 standardının gereklerine uygun şekilde sistem kurulduktan ve tüm süreçler ve dokümantasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, belgelendirme çalışmaları öncesinde, kuruluşun bir süre bu sistemi yönetmesi gerekmektedir. Bunun belli bir süresi yoktur. Genel uygulama, kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi’ni en az üç ay sağlıklı bir şekilde uygulamış olması yönündedir. Kuruluş kendini hazır hissettiğinde bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, kendisine 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin verilmesini talep edebilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vermek üzere akredite olan kuruluşlardan biri de TÜRCERT’tir. TÜRCERT, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak bu çalışmalarını sürdürmektedir.

Başvuru Formu doldurulup belgelendirme kuruluşuna verildikten sonra, anlaşma sağlanırsa, iki taraf arasında bir sözleşme hazırlanır. Bu sözleşmenin imzalanması ile de belgelendirme çalışmaları başlar. Kalite Belgesi almak için başvuru yapılacak belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunun olması yeterlidir.

Belgelendirme kuruluşu, bir denetçi görevlendirerek denetim çalışmalarını başlatır. Belgelendirme kuruluşları ve onlar adına görev yapan denetçiler, tarafsız ve bağımsız olarak çalışırlar. Çalışmalar sonunda denetçiler bir rapor düzenleyerek belgelendirme kuruluşuna teslim ederler. Belgelendirme kuruluşu, bu raporu esas alarak bir değerlendirme yapar ve kuruluşun belge almayı hak ettiğine ikna olursa, Kalite Belgesi’ni düzenleyerek kuruluşa teslim eder.

Kalite Belgesi’ni almak için nereye başvuru yapılacağı konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurmak için vakit kaybetmeyiniz.