Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve gerekliliklerine uygun şekilde yürütmek artık bütün kuruluşlar için bir zorunluluk haline gelmiştir. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, hangi büyüklükte olursa olsun, bir mal veya hizmet üreten bütün kuruluşlar için bu sistemin standartları uygulanabilir. Bu standartları uygulamak isteyen kuruluşların ilk yapması gereken şey, üst yönetim kadrolarına ve bütün çalışanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlamak olmalıdır.

Belgelendirme kuruluşlarının hemen hepsi, uygunluk değerlendirme çalışmaları yanında bütün yönetim sistemlerinin temelini teşkil eden Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini ve diğer bütün yönetim sistemlerinin eğitimlerini vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri esas olarak şu standartları hedef almaktadır: ISO 9000 Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler, ISO 9001 Şartlar ve ISO 9004 Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz.

Verilen eğitim hizmetleri, sadece yönetim sistemleri ile ilgili temel eğitimler ile sınırlı olmamakta, bunun yanında her bir yönetim sistemi ile ilgili iç denetçi eğitimlerini, dokümantasyon eğitimlerini ve ISO yönetimi, etkileşimi ve iyileştirme teknikleri eğitimlerini de kapsamaktadır. İç denetçi eğitimleri, firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak görevlilerin yetiştirilmesi amacı ile verilmektedir. Dokümantasyon eğitimleri, sistem kuruluşu sırasında hazırlanması gereken ve kalite standartlarının öngördüğü dokümanların hazırlanma yöntemlerini açıklamak amacı ile verilmektedir. ISO yönetimi, etkileşimi ve iyileştirme teknikleri eğitimleri ise süreç yönetimi sistemini bir bütün olarak tanıtmak amacı ile verilmektedir.

Unutmamak gerekir ki, yeni müşteri kazanmak kadar mevcut müşterilerin elde tutulması ve müşteri bağlılığının sağlanması ve korunması için, sunulan ürün veya hizmetlerin mutlaka kaliteli olması gerekmektedir. Ama aynı zamanda bunun sürdürülebilir olmasını da sağlamak gerekmektedir.

Bütün eğitim veren kuruluşlar aslında birer işletmedir. Para kazanmak amacı ile verilen eğitim hizmetleri için, bu nedenle farklı ücretler talep edilebiliyor olabilir. Bu yüzden en uygun kalite eğitimi almak için bir fiyat karşılaştırması elbette yapılmalıdır ama, alınan eğitimin kaliteli ve yararlı olması için tek ölçü fiyat olmamalıdır. Eğitim hizmetinin alınacağı kuruluş, ne kadar süredir bu piyasanın içindedir? Ne kadar süredir eğitim vermektedir? Eğitim verecek personel ne kadar yetkin ve konusunda hakimdir? Eğitimcilerin geçmiş deneyimleri nelerdir? Bütün bu noktaların araştırılması ve ona göre karar verilmesi gerekir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu da, uygunluk değerlendirme ve denetim çalışmaları yanında çeşitli yönetim sistemleri konularında eğitim hizmetleri vermektedir. Deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşunda, eğitimcilerin hemen tamamı başdenetçi unvanına sahiptir. Eğitimler donanımlı salonlarda yapılmaktadır ve katılımcılar, eğitimler sırasında çok sayıda uygulama yapma imkanı bulmaktadır.

Bu bakımdan, Kalite Yönetim Sistemi ve diğer yönetim sistemleri konusunda eğitim almak isteyen kuruluşlar, vakit geçirmeden TÜRCERT’e başvuru yapabilirler. Bu eğitimler sonunda başarılı katılımcılara Başarı Sertifikası, başarılı olamayan ancak eğitimi aksatmadan takip eden katılımcılara ise Katılım Sertifikası verilmektedir.