Koruyucu tulumlar, riskli alanlarda insan vücudunu zararlı etkenlerden korumaya yarar, örneğin yüksek basınç, soğuk, sıcak, mikroorganizma ve düşmeye karşı etkiler gibi. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarının belirlenmesi gerekir.
EN Standartları Avrupa’daki Standart Otoritelerinin oluşturduğu komitelerin kabul ettiği teknik standartlardır. Bu teknik standartlar Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) dahil olmak üzere birçok çeşitli ürüne yönelik olarak minimum performans şartlarını ve test metodlarını belirler.
Koruyucu tulumlar yalnızca listelenen iki ürün direktif kategorisiyle ticarileştirilir:
Kişisel Koruyucu Donanım (EPI): 89/686/CEE Avrupa Direktifi tarafından düzenlenmiştir.
Bu kategoride Küreler, Koruyucu Giysiler ve Yüz Maskeleri (FFP) bulunur.
Tıbbi Cihazlar (PS): 93/42/CEE Direktifi (1591/2009 Kraliyet Kararnamesi tarafından aktarılmıştır) tarafından düzenlenmiştir.
Burada Tulumlar ve Beyaz Paltolar ve Cerrahi Maskeler gibi belirlenmiş tek kullanımlık kıyafetler bulunur.

CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’de ürünlerin piyasaya arz olması mümkün değildir. Türkiye’de son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.

TS EN 340
Koruyucu giyecekler - Genel özellikler
Bu standard, koruyucu giyeceklerle ilgili ergonomi, zararsızlık, büyüklük gösterilişi, eskitme, uyumluluk ve işaretleme konularında genel performans özellikleriyle imalâtçı tarafından koruyucu giyecekle birlikte sağlanacak bilgileri kapsar.

TS EN 1073-2
Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri
Bu standard, koruyucu giysiyi giyen kişiyi (kullanıcı) katı parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya (kontaminasyona) karşı koruyan havalandırmasız koruyucu giysiler için kuralları ve deney yöntemlerini kapsar. Bu tip giysiler kullanıcının yalnızca vücudunu, kollarını ve bacaklarını korumayı amaçlar ancak kullanıcının ilave bölgelerini koruyacak aksesuarlarla da kullanılabilir (örn. botlar, eldivenler, RPE). Bu ilave bölgeler için koruma, diğer Avrupa Standardlarında belirlenmiştir.

TS EN ISO 13982-1
Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu giyecek - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklara karşı tüm vücuda koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 5 giyecek)
Bu standard, hava ile yayılan katı parçacıkların nüfuz etmesine dayanıklı kimyasal koruyucu giyecekler için asgari kuralları kapsar (tip 5). Bu giysiler, örneğin, ayak koruması olan veya olmayan, kapüşonu veya siperlikleri olan veya olmayan tek parçalı tulumlar veya iki parçalı elbiseler gibi gövdeyi, kolları ve bacakları kapatan, tüm vücudu koruyan giyeceklerdir. Kapüşonlar, eldivenler, çizmeler, siperlikler veya solunumla ilgili koruyucu donanım (RPE) gibi bileşen parçaları için kurallar diğer uluslararası ve Avrupa Standardlarında belirtilebilir. Bu standard, sadece hava ile yayılan katı parçacıklara uygulanabilir. Bu standard, ayrı standardların nesnelerini oluşturabilen katı kimyasallar (örneğin, sürtme veya bükme yoluyla malzemeler boyunca kimyasal tozların nüfuz etmesi) tarafından yüklemenin diğer biçimlerine uygulanamaz.

TS EN 13034
Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)
Bu standard, kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecek takımı (Tip 6) ve kısmi vücut koruyucularının (Tip PB [6]) her ikisini de kapsar.

TS EN 14126
Koruyucu giyecekler - Patojen organizmalara karşı - Performans özellikleri ve deney metotları
Bu standard patojen organizmalara karşı koruma sağlayan tekrar kullanılabilir ve sınırlı kullanılan koruyucu giyecekler için kuralları ve deney metotlarını kapsar.

TS EN 14605
Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri
Bu standard, aşağıda belirtilen sınırlı kullanımlı ve tekrar kullanılabilir tip kimyasal koruyucu giyecekler için asgari kuralları kapsar: - Giyeceğin farklı parçaları arasında sıvı geçirmez birleşim yerleri bulunan ve uygulanabilirse, diğer Avrupa standardlarında belirtilebilen başlıklar, eldivenler, çizmeler, göz siperleri veya solunumla ilgili koruyucu donanım gibi bileşen parçalara sıvı geçirmez birleşim yerleri olan, bütün vücudu koruyucu giyecekler (Tip 3: Sıvı geçirmez giyecek). Bu giyeceklere örnekler; başlıklı veya başlıksız, göz siperli veya göz sipersiz, çizme içi koruyucu çoraplı veya çizme içi koruyucu çorapsız, çizme üstü koruyucu tozluklu veya çizme üstü koruyucu tozluksuz, eldivenli veya eldivensiz tek parça tulumlar veya iki parçalı giyecek takımlarıdır. - Giyeceğin farklı parçaları arasında püskürtü geçirmez birleşim yerleri bulunan ve uygulanabilirse, diğer Avrupa standardlarında belirtilebilen başlıklar, eldivenler, çizmeler, göz siperleri veya solunumla ilgili koruyucu donanım gibi bileşen parçalara püskürtü geçirmez birleşim yerleri olan, bütün vücudu koruyucu giyecekler (Tip 4: Püskürtü geçirmez giyecek). Bu giyeceklere örnekler; başlıklı veya başlıksız, göz siperli veya göz sipersiz, çizme içi koruyucu çoraplı veya çizme içi koruyucu çorapsız, çizme üstü koruyucu tozluklu veya çizme üstü koruyucu tozluksuz, eldivenli veya eldivensiz tek parça tulumlar veya iki parçalı giyecek takımlarıdır. - Kimyasal sıvıların geçmesine karşı belirli vücut kısımlarına koruma sağlayan vücudun bir kısmını koruyan giyecekler. Bu giyeceklere örnekler; laboratuvar önlükleri, ceketler, pantolonlar, önlükler, kolluklar, başlıklar (havalandırmasız) vb.dir. Vücudun bir kısmını koruyan giyecek parçası bazı vücut kısımlarını korunmamış bıraktığından bu standard sadece giyecek malzemesi ve dikişleri için performans kurallarını kapsar. Not - Sadece kimyasal sıvıların nüfuzuna karşı koruma sağlayan vücudun bir kısmını kimyasal koruyucu giyecek parçaları EN 13034 (Tip PB [6] giyecek) kapsamındadır.

TS EN 374-1
Koruyucu eldivenler - Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı - Bölüm 1: Terimler ve performans kuralları
Bu standard, eldiven kullanacak kişileri, kimyasal maddelere ve/veya mikroorganizmalara karşı korumak için gerekli kuralları kapsar ve kullanılacak terimleri tarif eder.

Üç test yöntemi uygulanır :
• EN 374-2 standardına göre Geçirgenlik testi
• EN 374-3 standardı yerine gelen EN 16523-1 standardına göre nüfuz etme testi
• EN 374-3 standardına göre bozulma testi

Bununla birlikte, tüm ürünler bu gerekliliklere uymak zorunda değildir ve bazıları görünür amaçları nedeniyle karışıklık yaratma eğilimindedir . Bu tulum, palto, pantolon, önlük ve benzeri gibi kumaş, kumaş olmayan veya plastik tek kullanımlık kıyafetlerin çoğunda geçerlidir. Örneğin selüloz ürünleri (el kurutma makinesi bobinleri, havlular, vb.), Tekrar kapatılabilir torbalar veya tepsiler gibi diğer öğelerle de olur .

TÜRCERT koruyucu tulum, eldiven ve önlük gibi ürünlerin test ve CE Belgesi konusunda üreticilere destek olmaktadır.