CE etiketinin taşıyan bir ürün, şu sayılan unsurları yerine getirmiş olmalıdır:

  • Can ve mal güvenliğini sağlamak
  • İnsan sağlığını tehdit etmemek
  • Çevreyi korumak
  • Enerji tasarrufu yapmak

Yeni Yaklaşım Direktifleri, özellikleri birbirine benzeyen ürünleri ayrı ayrı gruplayarak herbiri için teknik gerekliliklerin ne olması gerektiğini tespit etmiştir. Bu direktiflerde yer alan ürünlerin üzerine, yukarıda açıklanan unsurları sağladıkları takdirde, CE etiketi konur.

Ülkemizde de bu ürünler için CE Belgesi zorunlu bir uygulamadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu konuda denetimler yapılmaktadır. Bu bakanlık tarafından 2001 yılında çıkarılan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, ürünlerin piyasaya sunulması, uygunluk değerlendirme çalışmalarının yapılması, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere yönelik esasları belirlemektedir. Bu kanun, ürünlerin piyasaya sunulma koşullarını, üretici ve dağıtıcı firmaların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetlerini, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarını, zorunlu durumlara ürünün piyasaya sunulmasının yasaklanmasını, toplatılmasını, yok edilmesini ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

Bu şekilde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 23 adet direktifte yer alan ürünler için CE belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu ürün gruplarından birkaçı şudur: makinalar, asansörler, alçak gerilim ile çalışan elektrikli cihazlar, oyuncaklar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi cihazlar, basit basınçlı kaplar, gaz yakan cihaz ve aletler, sıcak su kazanları, radyo telekomünikasyon ekipmanları, yapı malzemeleri.

1996 yılında ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği anlaşması yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme tarım ürünleri dışındaki ürünlerin serbest dolaşımını ön görmektedir. Bu nedenle ülkemiz Avrupa Birliği ile ilişkilerinde diğer ülkelerden farklı bir konumdadır. Üye ülkelere mal satışında tam rekabete girmenin yanında, mal üretiminde de Avrupa Birliği’nin belirlediği düzenlemelere uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır.

CE Belgesi neden alınmalıdır sourusunun cevabı, bir yerde bu belgenin yararları ile açıklanabilir. Ürünlere CE işareti koymanın (CE Belgesi’nin) sayısız yararı bulunmaktadır. İşte bu yararlardan birkaçı:

  • CE etiketli bir ürün, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkında sahiptir ve kolaylıkla pazarlanma imkanı vardır.
  • Üretici firmalar, üzerine CE etiketi koydukları ürünlerini, sadece birliğe üye ülke pazarlarına değil, ulusal ve uluslararası bütün pazarlara rahatça sunabilirler.
  • CE etiketi, ürünün Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine ve Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygun olduğunu belirtir.
  • CE etiketi, bir anlamda ürünün pasaportu niteliğindedir.
  • CE etiketli bir ürünün, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından, normlar ile ilgili yasal gerekçeler ileri sürülerek geri çevrilmesi mümkün değildir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve CE belgesinin neden alınması gerektiği konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.