Elektrikli veya elektronik araçlar, çalışmaları sırasında elektomanyetik dalga ürettikleri için, hem başka araçların çalışma düzenini bozabilirler hem de başka elektrikli veya elektronik araçların ürettikleri elektromanyetik dalgalar yüzünden etkilenebilirler. Bu nedenle elektrikli veya elektronik araçların birçoğu Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan EMC Elektro Manyetik Uyumluluk Direktifi kapsamındadır. Aynı zamanda bu araçlar yine Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan LVD Alçak Gerilim Direktifi kapsamındadır.

LVD Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive), 50 volt ile 1000 volt arası alternatif akım ya da 75 volt ile 1500 volt arası doğru akım gerilimi kullanan veya üreten elektrikli araçları kapsamaktadır.

LVD testleri ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından yetki almış test ve muayene kuruluşları ya da laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan testler arasında, kaçak akım testi, giriş gücü ve akımı testi, toprak hattı süreklilik testi, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, ısınma testi, neme dayanıklılık testi, topraklama testi, olağandışı çalışma testi, yüksek gerilim testi, izolasyon testi, fiziksel dayanım testleri, IP toz ve su testleri ve benzeri testler bulunmaktadır.

Avrupa Birliği, Alçak Gerilim Direktifi’ni ilk olarak 1973 yılında çıkarmıştır. Daha sonra birkaç güncelleme yapılmış ve 1990 yılından sonra elektrikli veya elektronik ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı için, üzerlerine CE etkiketinin konulmasını şart koşmuştur. Ürün üzerindeki bu CE etiketi, o ürünlerin Avrupa Birliği’ne uygunluğunu belgelendirmiş olmaktadır. CE etiketi taşıyan bir ürün serbest dolaşım hakkına sahip demektir. Bu özellik Yeni Yaklaşım Kararnameleri ile olmuştur. LVD kriterleri, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gereken asgari koşulları tanımlamaktadır. Bu kriterlere uymayan ürünlere CE etiketinin konulması yasaktır. Bu şekilde piyasaya sürülen ürünler, derhal toplatılır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, yayınladığı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ile, bu yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli araçların, güvenlik gerekleri ve uygunluk değerlendirme süreçleri sağlandıktan sonra piyasaya sunulması için gerekli kriterlerine ve uygunluk değerlendirme süreçlerine ilişkin esasları ortaya koymuştur. Bu yönetmelik, tamamen Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2006/95/EEC Alçak Gerilim Direktifi (LVD) direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre, elektrikli ve elektronik ürünler için gerekli elektriksel güvenlik testleri mutlaka yaptırılmalı ve raporlanmalıdır. Üretici firmalar bu test raporlarını, CE etiketlemesi yapmak için hazırladıkları teknik dosyada saklamak zorundadırlar. Teknik dosyasında LVD test raporları bulunmayan araçlar için yapılan CE etiketlemesi yasal değildir. Aksi halde cezai yaptırımlar uygulanabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden LVD CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.