Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek bazı ürünlerin CE etiketi taşımaları, Avrupa Birliği Direktifleri ile zorunlu tutulmaktadır. CE etiketinin bu ürünlere konulması ise, o ürünün bir takım uygunluk deneylerinden geçmesini gerektirmektedir.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2006/95/AT, 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik), 50 volt ile 1000 volt arası AC (75 volt ile 1500 volt arası DC) gerilim kullanan veya üreten elektrikli araçları kapsamaktadır. Bu elektrikli araçları üreten firmalar, bu yönetmelikte açıklanmış olan güvenlik koşullarını sağladıkları ve uygunluk değerlendirme süreçlerine uydukları takdirde, ürünlerine CE etiketini koyabilirler.

Bu yönetmelik tarafından öngörülen güvenlik deneylerini yaptırmak zorunludur. Ancak yapılan bu deneylerin sonuçlarının, uluslararası geçerliliği olması ve güvenir olması gerekmektedir. Bu yüzden de deneylerin, ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşu tarafından yetki verilmiş tarafsız ve bağımsız test kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.

Genel olarak LVD testleri yapılan cihazlar şunlardır:

 • Bilgi teknolojisi cihazları
 • Radyo frekansları kullanan sanayi, bilim ve tıp (SBT) cihazları
 • Elektrikli tıbbi cihazlar
 • Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar
 • Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanım için elektrikli cihazlar
 • Makinaların elektrik cihazları

Bu cihazların testleri sırasında esas alınan standartlardan birkaçı ise şu şekildedir:

 • TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteriskleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar
 • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazı - Radyofrekans bozulma özellikleri - Sınır değerleri ve ölçme metotları
 • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
 • TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Yayılım
 • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 1: Genel şartlar
 • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

Avrupa Birliği Direktifleri’ne göre, gerekli koşulları taşımayan ürünlere CE işaretinin konulması kesinlikle yasaktır. Bu şekilde davranmanın yaptırımı, ürünlerin piyasadan toplatılmasına kadar uzayabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, talep eden kuruluşlara, muayene ve test çalışmaları gibi belli teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda, LVD Alçak Gerilim Testi için deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu yanınızdadır.