Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında makinaların genellikle tabi olduğu yönetmelikler şunlardır:

      2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

      2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

      2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Bunlar içinde 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD, Low Voltage Directive) esas alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, elektrikli araçların, ilgili güvenlik gerekleri ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra tüketiciye sunulması için gerekli olan güvenlik koşullarına ve uygunluk değerlendirme çalışmalarına yönelik esasları açıklamak üzere çıkarılmıştır. Yönetmeliğin kapsamına giren elektrikli araçlar ise şu özelliklerde olanlardır:

      Alternatif akım için 50 volt ile 1000 volt arasında çalışması tasarlanan araçlar

      Doğru akım için 75 volt ile 1500 volt arasında çalışması tasarlanan araçlar

Bu elektrikli araçların, yönetmeliğin ekinde verilmiş olan temel güvenlik gereklerini karşılamaları zorunludur.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) 2014 yılında güncellenmiştir. Bu direktifin çıkarılma amacı, elektrikli araçların, kullananlar için tehlike yaratmayacak güvenlikte olmalarını sağlamaktır. Direktif ekinde, güvenlik ile ilgili genel koşullar, elektrikli araçların kullanımından kaynaklanan tehlikelere karşı korunma ve elektrikli araçların fiziksel olarak dışarıdan etkilenmeleri yüzünden kaynaklanan tehlikelere karşı korunma ilkeleri ayrıntıları ile verilmiştir.

Bu özellikteki elektrikli araçların, direktifte yer alan kriterlere göre güvenlikli olup olmadıkları, LVD testleri ile kontrol edilmektedir. LVD testleri, bu amaçla faaliyet gösteren test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Test ve muayene kuruluşları, bu çalışmaları, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak yaparlar. Test ve muayene kuruluşları eğer akredite bir kuruluş ise, bu durumda yapacakları çalışmalar ve düzenleyecekleri raporlar geçerli kabul edilmektedir.

Üretici firmalar, ürünleri üzerine CE etiketini koyabilmeleri için, LVD testlerini yaptırmak zorundadırlar. Test ve muayene kuruluşlarının, yapacakları çalışmalarda uymak zorunda oldukları birkaç standart şunlardır:

      TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

      TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

      TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

      TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteriskleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar

      TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazı - Radyofrekans bozulma özellikleri - Sınır değerleri ve ölçme metotları

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, LVD testleri konusunda ve LVD testlerinin neden yapıldığı konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta LVD testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.