Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) Avrupa Birliği tarafından 1973 yılında kabul edilmiştir. 1990 yılında sonra da alçak gerilim cihazları üzerine CE etiketinin konulması, Avrupa Birliği’ne bu ürünlerin serbestçe girmesi için şart koşulmuştur. Üretici firmaların ürünlerine CE etiketi koymaları için, koşulları uygun bir test ve muayene kuruluşunda veya bir laboratuvarda bu tür elektrikli araçları test ettirilmeleri gerekmektedir.

Alçak Gerilim Direktifi’ne göre, bu şekilde elektriksel güvenlik testlerinin yaptırılması zorunlu tutulan elektrikli araçlar, çalışması için 50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akım gerektiren ya da 75 volt ile 1500 volt arasında doğru akım gerektiren elektrikli araçlardır.

Tasarımları bu özelliklere uygun yapılan elektrikli araçlar piyasaya sunulmadan önce gerekli uygunluk testlerinden geçirilecek ve uygun bulunmaları halinde üzerilerine CE işareti konulabilecek ve ürünler ancak bu şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olabileceklerdir. Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürün gruplarında, ürünler üzerinde bulunan CE etiketi, o ürünün Avrupa Birliği ortak pazarına uygun olduğunun belgesi olarak kabul edilmektedir. CE işareti, standartlarla desteklenen Yeni Yaklaşım Direktifleri ile sağlanmış olmaktadır. Bu standartlar, ürünlerin kullanımı sırasında can güvenliğinin sağlanması için gerekli minimum koşulları tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu koşullara uygun olmayan ürünlerin üzerine CE etiketinin konulmaması gerekiyor.

Bu noktada testleri gerçekleştirecek olan test ve muayene kuruluşlarına veya laboratuvarlara büyük sorumluluk düşmektedir. Bu kuruluşlar ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak test işlemlerini yapmaktadırlar. En önemli özellikleri de tarafsız ve bağımsız bir şekilde bu faaliyetlerini sürdürmek zorunda olmalarıdır.

Ürünler üzerine CE etiketinin konulması, üretici firmaların sorumluluğundadır. Üretici firmalar, bu testleri yaptırmadan ya da test sonuçları olumsuz olmasına rağmen ürün üzerine CE etiketini koymuşlarsa, bunun yaptırımlarına katlanmak durumundadır. Bu şekilde Avrupa Birliği’ne gönderilen ürünler sonradan piyasadan toplanabileceği gibi aynı zamanda firma için çok büyük miktarlarda para cezaları da uygulanabilmektedir.

Ülkemizde, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde, standartlaşma çalışmaları önem kazanmıştır. Özellikle makine ve beyaz eşya üretimi yapan kuruluşlar LVD testleri konusunda daha bilinçli hareket etmektedir. Bu ürünler gerekli uygunluk ve güvenlik testlerinden geçmeden ne iç piyasaya ne de Avrupa Birliği pazarına sunulmaktadır.

Makina üreticilerini EN 60204-1 standardı (Makinalarda güvenlik, Makinaların elektrik donanımı), beyaz eşya üreticilerini ise EN 60335-1 standardı (Güvenlik kuralları, Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için) yakından ilgilendirmektedir.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, LVD testleri konusunda ve LVD testlerinin tam olarak neyi ifade ettiği konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta LVD testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.