Avrupa Birliği tarafından çıkarılan yeni yaklaşım direktifleri kapsamında, makinaların genellikle tabi olduğu yönetmelikler şunlardır:

      2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

      2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

      2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Bu yönetmelikler içinde 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) kapsamında yapılacak çalışmalar ise şu şekildedir:

      TS EN 60204-1 standardı kapsamında elektriksel testler ve elektriksel muayene (Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar)

      Yönetmelik Ek-1 Temel sağlık güvenlik gereklilikleri kontrol çalışması

      Makina uygunluk değerlendirme denetimin yapılması

Bu çalışmalar muayene ve test kuruluşları ve laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşların LVD testleri yanında diğer teknik hizmetleri de verebilmeleri için ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları gerekmektedir. Aksi halde yapacakları muayene ve test çalışmaları sonunda düzenleyecekleri raporların resmi bir geçerlilikleri olmayacaktır.

LVD, Low Voltage Directive, Alçak Gerilim Direktifi’ne göre, şu sayılan testler yapılmaktadır:

  • İzolasyon testi
  • Yüksek gerilim testi
  • Kaçak akım testi
  • Toprak hattı süreklilik testi
  • Yanma özelliklerine ilişkin testler
  • Fiziksel dayanım testleri
  • IP toz ve su testleri

Standartlaşma çalışmaları sürecinde, en çok makina üreticilerini yakından ilgilendiren TS EN 60204-1 standardı (Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar), beyaz eşya üreticilerini yakından ilgilendiren TS EN 60335-1 standardı (Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar) ve CE işareti taşıyan bütün ürünlerin elektriksel aksamlarının kontrolü ve testi gündeme gelmiştir.

Bu elektriksel testler, ürünler üzerinde yapılmaktadır ve önemli olan, test sonuçlarının standartlara uygunluğunun raporlanmasıdır. Hem TS EN 60204-1 standardında hem de TS EN 60335-1 standardında yapılması gereken testler esas olarak aynıdır. Ancak yapılış şekli ve uygulanan değerler açısından bazı farklar taşımaktadır.

Çok sayıda, belgelendirme kuruluşu ve muayene ve test kuruluşu, bu testleri belli bir ücret karşılığında yapmaktadır. LVD testini uygun bir ücrete yaptırmak için bu kuruluşlar arasından bir ücret karşılaştırması yapılması gerekiyor. Ama bundan önce önemli olan nokta bu kurululuşun ülke içinde veya ülke dışında hangi akreditasyon kuruluşundan yetki aldıklarıdır. Bu araştırılmadan ücret arayışına girmek ve LVD testlerini yaptırmak beklenen yararı sağlayamayabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları arasında, LVD testlerini de yapmaktadır. Özellikle ürünlerine CE etiketi koyacak firmaların, ürünlerini test ettirmeleri, sonradan yaşanacak anlaşmazlıkların önünde geçmek açısından önemlidir. Üzerine CE etiketi konulan ürünler eğer standardın gerektirdiği can güvenliği ve asgari koşulları sağlamıyorsa, bu ürünler piyasadan toplatılabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, talep eden kuruluşlara, muayene ve test çalışmaları gibi belli teknik hizmetleri, en uygun ücret koşulları ile sunmaktadır. Bu kapsamda, LVD Alçak Gerilim Testi için deneyimli ve uzman bir kadroya sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu her zaman yanınızdadır.