Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 98/37/EC sayılı Makineler Direktifi, bu direktif kapsamına giren makinelerin karşılamak zorunda oldukları temel gerekleri tespit etmektedir. Bu direktif, sağlık ve güvenlik gerekleri yanında tasarım sırasındaki diğer konuların yanında, özellikle malzemeler, aydınlatma, çalışma, mekanik risklere karşı korunma, acil durum, denge, güvenlik tesisat, koruma kalkanı ve elektrik ile ilgili riskler, titreşimler, patlama tehlikesi, gürültü, emisyonlar, radyasyon ve makinenin üzerindeki bakım ve güvenlik işaretleri ile ilgilidir.

Makineler Direktifi 1993 yılında yayımlanmıştır ve iki yıllık bir geçiş dönemi uygulanmıştır. 1995 yılından sonra da tam olarak uygulanmaya başlamıştır. 1995 yılından bugüne, direktif kapsamına giren her yeni makina üzerine, CE işareti taşıyan bir etiket konmak zorundadır.

Çok sayıda makine çeşidi için, makinenin direktifin gereklerini karşılayıp karşılamadığı, bir onaylanmış belgelendirme kuruluşuna gerek kalmadan üretici firma tarafından değerlendirilebilir. Makinelerin üzerinde makinenin tip plakası vardır ve bunun üzerine, CE işareti, üretici firmanın adı ve adresi, ürünün seri ve tip numarası ve üretim tarihini bulunmalıdır.

Üzerinden CE etiketi bulunan birkaç makine, bir üretim bandında monte edilirse, o zaman bu yeni kombinasyon da Avrupa Birliği direktifi ile uyumlu olmak zorundadır. İlave risk yaratan durumlar ya da değişen risk durumları, yeniden risk analizi yapılarak kontrol edilmek zorundadır.

Makine Emniyet Yönetmeliği’ne göre her makinenin Makine Risk Analizi yapılmak zorundadır. Risk değerlendirmesi yapılırken, ergonomiden, elektrik kumanda düzeneğine kadar birçok yönden makinenin risk analizi yapılmaktadır. Makine gürültü tayini, makine titreşim testleri, izolasyon testi, yüksek gerilim testi, kaçak akım testi ve toprak hattı süreklilik testi yapılan analizlerden birkaçıdır. Daha sonra bu yeni makinanın tasarımcısı, kullanıcısı ya da tedarikçilerden biri bir uygunluk beyanı düzenler, nihai sorumluluğu alır ve CE etiketini monte edilen sistemin üzerine koyabilir.

Makina Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Her türlü makina, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlara uygun kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve mallara zarar vermiyor olmalıdır. Bu yönetmelik, piyasaya sunulacak makinaların, tasarım ve üretim aşamasında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, aynı zamanda uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşlarda dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, Avrupa Birliği tarafındn yayınlanan 2006/42/EC sayılı Direktifi ile de uyumludur.

İkinci el makinelerin Makineler Direktifi kapsamında olup olmadığı, tartışmalı bir konudur. Bu direktif sadece yeni makineleri kapsamına almaktadır. Bu yüzden de 1995 yılından önce tarihinden satışa sunulan makineler bu direktifin kapsamı dışında kalmaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu kapsamda Makina CE Belgesi konusunda daha detay bilgi sahibi olmak için, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.