Makina Emniyeti Yönetmeliği, 2009 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılmasında iki dayanak noktası bulunuyor:

 • 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
 • Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2006/42/EC sayılı (daha önce (98/37/EC sayılı) Makina Direktifi (Machinery Directive)

Esas olarak usulüne uygun şekilde kurulan ve düzenli bakımı yapılan makinelerin ne insan sağlığı ve güvenliğine ne de maddi hasarlara neden olmaması gerekir. Bu yönetmelik, bu özellikteki makinelerin, piyasaya sunulmadan önce yapılacak tasarım ve üretim aşamalarında gereken temel güvenlik koşullarını düzenlemek amacı ile yayınlanmıştır. Yönetmelik ile aynı zamanda, takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme süreçleri ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların seçiminde dikkate alınacak asgari kriterler de düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri ürün gruplarını ve risk değerlendirmesini esas almaktadır. Bu anlamda bazı makineler düşük risk grubuna girmektedir. Böyle olunca bu makineleri üreten firmalar bir teknik dosya hazırlayacaklar ve uygunluk değerlendirmesini kendileri yaparak makine üzerine CE etiketini kendileri koyacaklardır. Ancak bazı makineler yüksek risk grubuna girmektedir. Bu durumda üretici firmalar yine teknik dosya hazırlayacak, ancak uygunluk değrlendirmesi için ülkemizdeki veya ülke dışındaki bir onaylama kuruluşuna başvuruda bulunacaklardır. Bu kuruluşun değerlendirme sonrası hazırlayacağı raporu teknik dosyaya koyacak ve raporun sonucuna göre CE etiketini makine üzerine kendileri koyacaklardır.

Uygunluk değerlendirme sırasında dikkate alınacak standartlar şunlardır:

 • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS EN ISO 12100 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

Üretici firmalar, Avrupa Birliği Direktifleri’ne giren ve düşük risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirmesini kendileri yapacağından ve CE işaretini ürün üzerine kendileri koyacaklarından, bu firma yöneticilerinin, CE işareti uygulama kriterlerini iyi tanımış olmaları gerekmektedir.

Ürünlere koyulacak CE etiketi için şu kriterler esas alınmalıdır:

 • CE etiketi, üretici firma tarafından ürünün piyasaya engelsiz sunumu için uygunluk değerlendirme işlemlerini yaptığının bir kanıtıdır.
 • CE etiketi, ürün üzerine sabitlenmelidir.
 • CE etiketi, ürünün hangi standart ve direktife uygun üretildiğini göstermelidir.
 • CE etiketi, ürün üzerine konulduğı yılın son iki rakamını taşımalıdır.
 • CE etiketi, ürünün Avrupa Birliği’nin ilgili direktifine uygun üretildiğinin bir kanıtıdır.
 • CE etiketi, ürünün ulusal yasal düzenlemelere uygun üretildiğinin de bir kanıtıdır.
 • CE işareti resmi bir işaret olup bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlidir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE etiketinin ne anlama geldiği ve makineler için CE Belgesi’nin nasıl alınacağı konularında daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.