Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım programı, uygunluk değerlendirme çalışmalarının, birliğe üye ülkelerin yasal düzenlemelerinde farklı uygunluk değerlendirme sistemleri kullanılmasının sonuçlarını değerlendirme imkanı vercek şekilde düzenlenmiştir. Bu yeni yaklaşımın amacı, farklı ihtiyaçlara uyum sağlamak açısından üretim süreci boyunca, uygunluk değerlendirme çalışmalarına esneklik getirmek olmuştur. Avrupa Birliği’nin en son çalışması olan Global Yaklaşım’da ise uygunluk değerlendirme işlemleri için modüler bir yaklaşım getirilmiştir. Sekiz adet modül, ürünün tasarımı, prototip üretimi ve tam üretimi gibi gelişim aşamalarına, belge kontrolleri, tip onayı ve kalite güvencesi gibi ilgili değerlendirme şekillerine ve üretici firma veya üçüncü bir kuruluş gibi uygunluk değerlendirme çalışmasını yapacak kişiye göre değişmektedir.

Global Yaklaşım programı, 90/683/EEC sayılı Konsey Kararı ile son şeklini almıştır. Bu şekilde Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde hayat geçirilen uygunluk değerlendirmesi ile ilgili olarak genel rehber kurallar ve ayrıntılı süreçler ortaya çıkmıştır. Bu durumda, uygunluk değerlendirme çalışması şu esaslara dayanmaktadır:

 • Üretici firmanın iç tasarım ve üretim kontrolü faaliyetleri
 • Üretici firmanın iç üretim kontrolü faaliyetleri ile birlikte üçüncü bir tarafın yapacağı tip incelemesi
 • Üçüncü bir tarafın ürün onayı veya üretim kalite güvencesi sistemleri ile birlikte üçüncü tarafın yapacağı tip veya tasarım incelemesi veya üçüncü tarafın ürün doğrulaması
 • Üçüncü bir tarafın yapacağı tasarım ve üretimin birim doğrulaması
 • Üçüncü bir tarafın yapacağı tam kalite güvencesi sistemleri onayı

Yeni Yaklaşım Direktifleri, direktiflerde yer ürün gruplarını ve direktifle önüne geçilmek istenen tehlikeleri tanımlar. Bu yüzden bir ürün birden fazla direktifin kapsamına giriyor olabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin kaspamına giren konular şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması
 • Temel gerekler
 • Serbest dolaşım
 • Uygunluk varsayımı
 • Korunma önlemleri
 • Uygunluk değerlendirmesi
 • Onaylanmış kuruluşlar
 • CE işareti
 • Uygulamada koordinasyonun sağlanması

Mekanik ürünler, oyuncaklardan mobilyalara uzanan çok geniş bir ürün aralığına sahiptir. Elektrikli ve elektronik cihazlar, mobilya, ev eşyaları ve bahçe eşyaları, oyuncak ve hobi araçları, sanayi ürünleri, inşaat ürünleri, spor malzemeleri ve bunlara benzer çok sayıda mekannik ürün bulunmaktadır. Bu yüzden de çok çeşitli ve karmaşık standartlara sahiptir.

Yeni Yaklaşım direktifleri açısından da bu mekanik ürünler, birbirinden farklı direktiflere ve yönetmeliklere tabidir. Her biri ürünü kendi iinde değerlendirmek ve CE belgelendirme çalışmalarını buna göre yürütmek, taşıdığı risk boyutuna ve tabi olduğu teknik gerekliliklere göre uygunluk değerlendirmesi yapmak ve ürünlere CE etiketini koymak  gerekmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve mekanik CE ürün belgelendirmesinin nasıl yapılacağı konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.