CE işareti, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve uyulması zorunlu olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere konulmaktadır. Bu bakımdan Avrupa Birliği’ne gönderilecek olan bu mevzuat kapsamındaki ürünlere CE işaretinin konulması yasal zorunluluktur. Başka bir ifade ile, CE etiketi, bu ürünlerin, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşıma çıkabilmesi için gerekli bir belgedir.

CE işareti, ürünlerin nerede üretildiğinin önemi olmaksızın, bu ürünlerin Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ilgili direktiflere uyularak üretildiğinin ve ürünlerin serbest dolaşıma dahil olduklarının bir göstergesidir. CE etiketinin ürünlerin üzerine konulması tamamen üretici firmaların sorumlulukları altındadır. Yoksa CE etiketi hiçbir zaman ilgili direktiflere ve bu direktiflerde yer alan kriterlere uymunun bir kanıtı değildir. CE işareti, ürün üzerine görünebilir, okunabilir ve silinemez bir şekilde konulmuş olmalıdır.

Ürünler ile ilgili temel gerekler, direktiflerin eklerinde yer almaktadır. Temel gerekler, yüksek bir koruma seviyesi sağlamak amacı ile hazırlanır. Ürünlerin kullanımı sırasında meydana çıkacak risklere karşı koruma amacı gütmektedir. Bu nedenle üretici firmalar, ürüne uygulanabilecek temel gerekleri tespit etmek için risk analizleri yapmak veya yaptırmak zorundadırlar. Bu analizlerin sonuçları raprorlanmalı ve bu raporlar ürün ile ilgili teknik dosyaya konulmalıdır.

CE etiketi veya CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin yasal düzenlemeleri ile uyumlu üretilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir. CE etiketi bir Kalite Belgesi anlamı taşımaz. Sadece ürünün, ilgili direktiflerde açıklanan temel gerekleri tam olarak karşıladığını ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından ve çevre koşulları açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle Avrupa Birliği tarafından teknik mevzuata uygunluk bakımından 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında yer alan Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne konu olan ürünler, Avrupa Birliği pazarına girerken, üzerlerinde mutlaka CE etiketi taşımak zorundadır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında belirlenen ve CE etiketi taşımak zorunda olan 23 ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grupları şunlardır:

 1. Alçak gerilim cihazları
 2. Basit basınçlı kaplar
 3. Gaz yakan aletler
 4. Sıcak su kazanları
 5. Elektromanyetik uyumluluk
 6. Makinalar
 7. Sivil kullanım için patlayıcılar
 8. Otomatik olmayan tartı aletleri
 9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 10. Asansörler
 11. Dondurucular
 12. Basınçlı kaplar
 13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 14. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 16. Tıbbi cihazlar
 17. In vitro tıbbi tanı cihazları
 18. Oyuncaklar
 19. Gezi amaçlı tekneler
 20. İnşaat malzemeleri
 21. Kişisel korunma donanımları
 22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE işareti ve neden CE Belgesi’ne gerek duyulduğu konularında daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.