ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan bir kuruluş, bu belge ile, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak üretim yapıldığı veya hizmet verildiği ve kuruluş içinde ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlandığı konusunda herkese güvence vermiş olmaktadır.

Kuruluşlar herşeyden önce bu sistemi işletmelerinde kurmuş olmakla, mal veya hizmet üretiminde bütün aşamaları tespit etmiş, bütün süreçler için iş akışlarını belirlemiş, uygulama talimatlarını hazırlamış, görev tanımlarını çıkarmış, yetki ve sorumlulukları tespit etmiş ve çalışanlara duyurmuş olmaktadır. Böyle olunca da her defasında aynı kaliteli sonuçların alınacağından emin olmaktadır.

Tek başına bunların yapılmış olması bile, hataların en düşük seviyeye indirilmesine yarayacak, bu şekilde üretim maliyetleri düşecek ve verimlilik artışı elde edilecektir.

Kuruluşlar ISO 9001 Belgesi almasalar bile Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmuş olması ile bunun yararlarını görmeye başlayacaktır. Örneğin, yapılan işler standartlaştırılmış olacak, faaliyetlerde kişiye bağımlılık ortadan kalkacak, işe yeni başlayanların uyum süreleri hızlanacak, çalışanlar ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kriterler üzerinden değerlendirilebilecektir.

Kuruluş içinde sağlıklı bilgi akışını sağlanacak ve düzenleyici ve önleyici faaliyet yaklaşımı kurum kültürüne kazandırılmış olacaktır. Kalite sistemlerinin en büyük kazanımı PUKÖ döngüsüdür. Herhangi aksayan bir durum veya ortaya çıkan bir problem ile ilgili olarak, yapılacakların planlanması (P), planlanan çalışmaların uygulamaya alınması (U), uygulamaya konulan çözümlerin kontrol edilmesi (K) ve nihayet gerekli durumlarda önlem alınması (Ö) bu döngünün adımlarını oluşturmaktadır. Böyle bir yaklaşımın kurum içinde yerleştirilmiş olması, sorunların çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde giderilmesine yaramaktadır. Önemli olan sadece sorunu çözmek değil, o sorunun tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, kendi içinde birçok kavramı barındırmaktadır:

 • Müşteri gereksinimlerine karşılık vermek
 • Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak
 • Müşteri tatmini yaratmak ve bunun ötesine geçebilmek
 • Müşteri beklentilerine ve isteklerine uyum sağlamak
 • Çalışanların adaptasyonu hızlandırmak

Buraya kadar yapılan açıklamalar gösteriyor ki, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, bir kuruluşa şu değerleri katmaktadır:

 • Kuruluşta kalite anlayışı gelişmektedir
 • Etkin bir yönetim sağlanmaktadır
 • Kuruluşun maliyetleri düşmektedir
 • Çalışanların işten duydukları tatmin artmaktadır
 • Kuruluş içi iletişim güçlenmektedir
 • Bütün faaliyetlerde geniş bir izleme ve kontrol olanağı sağlanmaktadır
 • Müşteri şikayetleri azalmaktadır
 • Aynı oranda müşteri memnuniyeti yükselmektedir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modelidir ve açıklanan bu yararları ile her boyutta ve her sektörde kuruluş için uygulanabilir niteliktedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 9001 Belgesi’nin ne olduğu ve neden ISO 9001 Belgesi almak gerektiği konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 9001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.